BİLDİRİLER


Bildiri Son Gönderim Tarihi: 10.07.2018 23:59

Bildiri gönderimi sadece on-line sistem üzerinden yapılmakta olup ve e-posta vb. farklı kanallar üzerinden gönderilecek özetler kabul edilmeyecektir.

Bildirinizin gönderimi için öncelikle e-posta adresinizi kullanarak adınıza bir hesap oluşturmanızı gerekmektedir. Hesap oluşturulmasının ardından on-line gönderim sisteminde bulunan adımları izleyerek bildirinizi sisteme yükleyebilirsiniz.

Aşağıda detayları yer alan yazım kurallarına uymayan bildiriler değerlendirilmeye alınmayacak olup, gönderilen bildirilerin kabulü gönderim süresinden sonra başlayacak olan hakem değerlendirmesi sonucunda açıklanacaktır.


BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

ANA KONU BAŞLIKLARI

  - Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 
  - Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 
  - Diş Hastalıkları ve Tedavisi 
  - Endodonti 
  - Ortodonti 
  - Oral Patoloji
  - Pedodonti 
  - Periodontoloji 
  - Protetik Diş Tedavisi
  - Diğer

 

BİLDİRİ SON GÖNDERİM TARİHİ: 10 Temmuz 2018

Sunum Türleri
-Sözlü Bildiri
     Yalnızca araştırma özetleri sözel bildiri olarak gönderilebilir.
-Poster Bildiri
     Araştırma ve olgu sunumları poster bildiri olarak gönderilebilir.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 1. Özetler online bildiri özeti sistemi ile toplanacaktır.
 2. Bir kişi 1 sözel veya 1 poster olmak üzere en fazla 1 adet bildiride sunucu olarak yer alabilir.  
 3. Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak, her iki dilde de hazırlanmalıdır. Kabul edilen sözel ve poster bildirilerin sunumları ise yalnızca Türkçe olarak yapılmalıdır.
 4. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 5. Yazar isimleri sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır. 
  Örn: Mehmet Küçük
 6. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri belirtilmelidir. 
  Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul
 7. Başlık, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Özet başlığının en fazla 10 kelimeden oluşacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
 8. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 9. Araştırma özetleri; amaçyöntembulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

          Amaç bölümünde konunun önemi ve araştırmanın amacı yer almalıdır.
          Yöntem bölümünde; araştırma modeli, evren örneklem, veri toplama yöntemi ve araçları, istatistik analizlerden bahsedilmelidir.
          Bulgular bölümünde araştırmanın ana bulguları yer almalıdır.
          Sonuç bölümünde araştırma sonucunda ortaya çıkan araştırma sorusuna yanıt olan ana sonuçtan bahsedilmelidir.

 1. Olgu sunumu özetleri; amaç, vaka sunumu ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 2. Azami kelime sayısı yazar, kurum, özet başlığı vb. bilgiler hariç Türkçe ve İngilizce özet için 250'şer kelime olmak üzere toplam 500'dür. 
 3. Tüm bildiri özetleri için en az 2, en fazla 4 anahtar kelime yüklenebilir.
 4. Özet gönderimi sırasında tablo veya figür kullanılamaz. 
 5. Yazarlar bildiri özetlerini kongre bilimsel komitesine gönderdiklerinde bildirilerinin kongre kitabında basılmasını kabul etmiş sayılırlar.
Olgu sunumu olarak gönderilen poster bildiriler Bildiri Ödülleri için değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi 

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin bildiri kitabında yayınlanabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bilimsel Komite, bildirileri sözel veya poster sunum olarak kabul etme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.