Nilüfer Çelebi BERİAT

Yüksek lisans eğitimimi Hacettepe  Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi’nde tamamlayarak 1995 yılında mezun oldu. 1996 yılında Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı bünyesinde doktora eğitimime başladı ve 2000 yılında “Bilim Doktoru” ünvanı alarak doktora programından mezun oldu. Ulusal, uluslararası kongreler, sempozyum ve seminerlere çeşitli görevler ile katıldı. 1999 yılında çalışmaya başladığı Hacettepe Üniversitesi’nde halen Doçent ünvanı ile klinik ve bilimsel çalışmalara devam etmektedir. Diş Teknisyenliği ve Ağız ve Diş Yardımcılığı bölümü öğrencilerine dersler vermektedir. Ankara Diş Hekimleri Odası Dergisi’nin Editör Yardımcılığı görevini ve Ankara Diş Hekimleri odası 17. Dönem Denetleme kurulunda görevini yürütmektedir. 2016 yılından beri CADA Akademi Ankara başkanlığı görevini sürdürmektedir ve estetik dişhekimliği, implant , iletişim donanımları alanlarında kurs ve seminerler vermektedir.

 

İletişim donanımları


İletişim ile ilgili daha önce bilmediklerimizi öğrenmek insanlarla ilgilenen meslekler için çok önemlidir. Bu sunumda iletişim ile ilgili temel bilgilerin yanı sıra, iletişimin güncel durumu;  hasta-hekim-yardımcı personel-teknisyen beklentileri doğrultusunda anlatılacaktır.