Kongreye Kalan Süre
Tanıtım Videosu

Bilimsel Program

21 EYLÜL, PERŞEMBE

08:00-10:00 KAYIT
10:00-11:00 AÇILIŞ TÖRENİ (Harbiye Oditoryumu)
11:00-11:15
Gonca Karakaş, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Başkanı
Dişhekimliğinde İletişim
11:15-11:45 KAHVE MOLASI
11:45-12:30 Dt. Galip Gürel
Dişhekimliğinin Gelecek Vizyonu
12:30-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
Saat/Salon
Dil
Beyazıt Salonu
   
Beylerbeyi Salonu
Üsküdar Salonu
Emirgan Salonu
   
14:30-15:15
Dr. Oscar Gonzalez-Martin
Kompleks Restoratif Tedavilerde Yeni Akımlar
Baş Boyun Kanserlerinde Dişhekiminin Rolü Paneli
Moderatör
Prof.Dr. Gülsüm Ak
Konuşmacılar
Prof.Dr. Hakkı Tanyeri
Prof.Dr. Meral Ünür
Doç.Dr. Kıvanç Bektaş Kayhan
Prof.Dr. Taner Yücel
21. Yüzyılda Dişhekiminin Önlenemeyen Yükselişi
Prof.Dr. Iain L. C. Chapple
Ağız Boşluğunu Tekrar Vücutla Entegre Etmek- Periodontal Sistemik İlişki Gerçeği
15:15-16:00 Dr. Konstantinos Kountouras
Ön Bölge Kompozit Restorasyonlarda Öngörülebilir Estetik Sonuçlar
Doç.Dr. Selçuk Tunalı
Muayenehane Uygulamasına Yönelik Klinik Anatomi
Dr. Mario Kirste
Bir Sinüslifting Hikayesi
16:00-16:45 KAHVE MOLASI
16:45-17:30 Dr. Livia Corpas
Dijital Dişhekimliği: Avantajları ve Uygulamaları
Yaşlanan Toplumda Dişhekimliği Paneli
Moderatör
Prof.Dr. Nermin Yamalık
Konuşmacılar
Prof.Dr. Ebru Çal
Doç.Dr. Erdoğan Fişekçioğlu
Yrd.Doç.Dr. Müşerref Asuman Akgün
Oral Cerrahide Komplikasyonların Önlenmesi Paneli
Moderatör
Prof.Dr. Cengizhan Keskin
Konuşmacılar
Prof.Dr. Çağrı Delilbaşı
Doç.Dr. Selçuk Tunalı
Doç.Dr. Erdem Kılıç
Dr. Dirk Duddeck
İmplantınız Ne Kadar Temiz? İmplant Tedavisinin Uzun Vadeli Başarısı Neden Tehlikede?
17:30-18:15 Dr. Cristian Dinu
Protez Uygulamalarında Uzun Süreli Başarı İçin Gerekli Cerrahi Faktörler
Dr. Gerhard Konrad Seeberger
Zirkonya İmplantlar ile Estetik Tedavi Seçenekleri
18:30-20:00 MÜJDAT GEZEN SÖYLEŞİSİ
20:00-21:30 LÜKÜS HAYAT OPERETİ
 

22 EYLÜL, CUMA

Saat/Salon
Dil
Beyazıt Salonu
   
Beylerbeyi Salonu
Üsküdar Salonu
Emirgan Salonu
09:00-09:45 Prof.Dr. Paulo Ribeiro de Melo
Kavitesiz Çürük Lezyonlarının Tedavisi
Oral Ülserlerde Teşhis ve Tedavi Yaklaşımları Paneli
Moderatör
Prof.Dr. Şebnem Yalçınkaya
Konuşmacılar
Prof.Dr. Ayşe Gülşahı
Doç.Dr. Erinç Önem
Yrd.Doç.Dr. Emre Aytuğar
Muayenehane Pratiğinde TME Hastalarına Yaklaşım Paneli
Moderatör
Prof.Dr. Orhan Güven
Konuşmacılar
Prof.Dr. Banu Çakırer Bakkalbaşı
Doç.Dr. Hanefi Kurt
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Elçin
Prof.Dr. Ali Cemal Tınaz
Endodontide İyatrojenik Olguların Yönetimi
09:45-10:30 Dr. Christos Angelopoulos
Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Okuma: Neye Bakıyoruz? Neyi Atlıyoruz?
Prof.Dr. Ebru Çal
Sabit Protezlerle Uzun Dönem Yaşamak
09:00-12:00
Maçka Salonu
ERO-FDI Dişhekimliğinde Medikal Eğitim Forumu
Moderatör
Prof.Dr. Taner Yücel
Konuşmacılar
Prof.Dr. Temel Yılmaz
Prof.Dr. Fehmi Mercanoğlu
Yrd.Doç.Dr. Tolga Şitilci
10:30-11:15 KAHVE MOLASI 
11:15-12:00 Prof.Dr. Asgeir Sigurdsson
Büyüme Çağındaki Çocuklarda Diş Travması Sonrası Alveolün Korunması
Çocuklarda Değişik Yaş Gruplarında Ortodontik Tedavi İhtiyacının
Belirlenmesi Paneli

Moderatör
Prof.Dr. Nazan Küçükkeleş
Konuşmacılar
Prof.Dr.Fulya Özdemir
Prof.Dr. Yahya Tosun Doç.Dr. Çağla Şar
Oral İmplantolojide Yeni Ufuklar Paneli
Moderatör
Prof.Dr. Cüneyt Karabuda
Konuşmacılar
Prof.Dr. Selim Ersanlı
Prof.Dr. Serdar Yalçın
Doç.Dr. Volkan Arısan
Prof.Dr. Zafer Çehreli
Genç Bireylerde Kron Kırıklarının Estetik Rehabilitasyonu
12:00-12:45 Dr. Andreas Kurbad
Muayenehanede Dijital Çözümler - Sınırların Genişletilmesi
Doç.Dr. Nuray Çapa
Porselen Laminadan İmplant Üstü Kuronlara Güncel Ölçü Maddeleri ve Teknikleri
12:30-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
(13:00-13:45 SİGNAL UYDU SEMPOZYUMU)
14:30-15:15 Prof.Dr. Akhter Husain
Yüz ve Gülüş Estetiği
Pedodontide Flor ve Diğer Koruyucu Uygulamaları Paneli
Moderatör
Prof.Dr. Oya Aktören
Konuşmacılar
Doç.Dr. Arzu Pınar Erdem
Doç.Dr. Başak Durmuş
Doç.Dr. Elif Bahar Tuna İnce
Periimplantitis Paneli
Moderatör
Prof.Dr. Y. Aslan Gökbuget
Konuşmacılar
Prof.Dr. Bahar Eren Kuru
Prof.Dr. Ateş Parlar
Prof.Dr. Korkud Demirel
Prof. Dr. Kaan Orhan
Dişhekimliğinde Dijital İş Akışındaki Yenilikler ve Kullanım Alanları
15:15-16:00 Prof.Dr. Nazan Küçükkeleş
Erişkin Ortodontisinde Lingual Tedavi Uygulamaları
Prof.Dr. Sedat Küçükay
Yrd.Doç.Dr. Elif Çiftçioğlu

Minimal İnvaziv Şekillendirme ve
Biyoseramik Sealerlar
16:00-16:45 KAHVE MOLASI
16:45-17:30 Dr. Yahya Tosun
Ortodontik Tanı ve Tedavi Planlamasında Modern Kavramlar
Doç.Dr. Başak Durmuş
Büyükazı Keser Hipomineralizasyonunda Erken Tanı ve Klinik Yaklaşımlar
Doç.Dr. Hande Şar Sancaklı
Doç. Dr. Uğur Erdemir
Kompozitten Seramiğe Adeziv Simantasyon
Prof.Dr. Tolga Tözüm
İmplant Cerrahileri ve Periodontoloji:
Bugün ve Yarın
17:30-18:15 Prof.Dr. Eser Tüfekçi
Beyaz Nokta Lezyonları! Peki Biz Ne Yapabiliriz?
Yrd.Doç.Dr. Belde Arsan
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanının Radyolojik Tetkik İsteminden Beklentileri
Prof. Dr. Bahar Eren Kuru
Periodontal Bakış Açısıyla Uzun Dönem Başarının Sırları
Prof. Dr. Mehmet Kemal Çalışkan
MTA ve Kalsiyum Hidroksit Kullanılarak Yapılan Endodontik Vital Pulpa Tedavilerinin Klinik ve Histolojik İncelenmesi
19:30-21:00 GALA YEMEĞİ
21:00-23:00 EROL EVGİN KONSERİ
 
 

23 EYLÜL, CUMARTESİ

Saat/Salon
Dil
Beyazıt Salonu
   
Beylerbeyi Salonu
Üsküdar Salonu
Emirgan Salonu
09:00-09:45 Prof.Dr. Christof Pertl
Piezo-soniklerin Cerrahi ve Endodontide Kullanımı
Adeziv Uygulamalarda Komplikasyonlar ve Çözümler Paneli
Moderatör
Prof. Dr. Berna Tarım
Konuşmacılar
Prof.Dr. Esra Yıldız
Doç.Dr. Hande Şar Sancaklı
Doç.Dr. Uğur Erdemir
Travma Olgularında Başarı ve
Çözüm Yolları Paneli
Moderatör

Prof.Dr. Fatma Zeynep Aytepe
Konuşmacılar
Prof.Dr. Koray Gençay
Prof.Dr. Fulya Özdemir
Prof.Dr. Mehmet Kemal Çalışkan
Doç.Dr. Yurdanur Uçar
CAD/CAM Dişhekimliğinde Güncel Materyaller
09:45-10:30 Dr. Guido Schiroli
Sinus İçi Aparey Kullanılarak Rehberli Zigomatik İmplant Yerleştirilmesi: On Yıllık Takip
Prof.Dr. Deniz Gemalmaz
Sabit Protezlerde Uzun Dönem Başarı Kriterleri
10:30-11:15 KAHVE MOLASI
11:15-12:00 Prof.Dr. Marco Ferrari
Geleneksel, Adeziv ve Dijital Dişhekimliğinde Kenar Uyumu; Klinik Olarak Kabul Edilebilir Değer Nedir?
Gelecekte Endodonti Paneli
Moderatör
Prof. Dr. Sedat Küçükay
Konuşmacılar
Doç.Dr. Ilgın Akçay
Yrd.Doç.Dr. Esra Pamukcu Güven
Yrd.Doç.Dr. Hulki Caner Yeğin
Protezde Uzun Dönem Başarı Kriterleri Paneli
Moderatör

Prof.Dr. Haldun İplikçioğlu
Konuşmacılar
Prof.Dr. Banu Karayazgan Saraçoğlu
Prof.Dr. Erhan Çömlekoğlu
Dr. Uğur Ergin
Prof.Dr. Koray Gençay
Erken Diş Çekimi Kararları:
Ortodonti <--> Pedodonti
12:00-12:45 Dr. Christian Berger
Dişhekimliğinde Uzun Dönem Başarı
Doç.Dr. Erdoğan Fişekçioğlu
Tanıdan Tedaviye Ağız Hastalıkları
12:30-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
(13:00-13:45 SENSODYNE UYDU SEMPOZYUMU)
14:30-15:15 Dr. Kleanthis Manolakis
Dişsiz Ağızların Restorasyonu: İmplant Destekli Sabit ve Hareketli Protezlerin Karşılaştırılması. Uzun Süreli Başarılı Sonuçlar İçin Klinik Protokoller
Doç.Dr. Haktan Yurdagüven
Dişhekimliğinde Fiberler: Nedir, Nerede, Nasıl?
Prof.Dr. Tonguç Sülün
Temporomandibular Rahatsızlıklarda Faz 1 ve Faz 2 Tedavi
Prof.Dr. Bilge Hakan Şen
Endodontik Tedavi ve Dental İmplantlar: Yanlış İnanışlar ve Gerçekler
15:15-16:00 Dr. Giancarlo Pongione
Ön Dişlerin Direkt Kompozit ile Restore Edilmesi, Kolaylaştırılmış Bir Yöntem
Prof.Dr. Ateş Parlar
Estetik Bölge İmplant Uygulamalarında Otojen Blok Greftler; Geleneksel ve Basitleştirilmiş Yöntemler
Prof.Dr. Erhan Çömlekoğlu
Sabit ve Hareketli Protezler için Oklüzyon
Doç.Dr. Arzu Pınar Erdem
Çocuk Dişhekimliğinde Kullanılan Güncel Endodontik Materyaller
16:00-16:30 KAHVE MOLASI
16:30-17:15 Dr. Behnam Shakibaie
Mikrocerrahi ile Eksternal Sinüs Lifting - Yeni Minimal İnvazif Protokol
Prof.Dr. Aslan Y. Gökbuget
Estetik Zonda İmmediate İmplant Uygulamaları
Dr. Uğur Ergin
Dijital İş Akışı... Dijitale Yatırım Yapan ile Yapmayan Hekimin Yarını Ne Olacak?
Doç.Dr. Elif Şener
Adli Bilimlerde Dental Arşivin Önemi: Adli Dental Kayıtları Standardize Etmek İçin Dental Form Önerisi
17:15-18:00 Prof.Dr. Behiye Bolgül
Ülkemizde İlköğretim Döneminde Ağız Diş Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi
Prof.Dr. Cüneyt Karabuda
İmmediyat İmplantasyon Uygulamaları
Prof.Dr. M. Kemal Ünsal
İmplant Üstü Sabit Protezlerde Uzun Dönem Başarıyı Getiren Faktörler Nelerdir?
Doç.Dr. Esra Uzer Çelik
Daha Uzun Ömürlü Posterior Kompozit Restorasyonların Püf Noktaları
18:00-19:00 KAPANIŞ TÖRENİ (HARBİYE ODİTORYUMU)