Prof. Dr. Bülent Kurtiş

Periodontal ve Peri-implant Hastalıkların Tedavisinde Biyofilm Merkezli Değişen Algoritmalar. “Guided Biofilm Therapy

Periodontal ve peri-implant hastalıkların temel nedeni doğal dişler ve dental implant yüzeylerinde oluşan ve yoğun patojenik mikroorganizmalar ihtiva eden biyofilm tabakasıdır. Destek periodontal ve peri-implant dokuların biyofilm ile ilişkili yıkım mekanizmalarının anlaşılmasını takiben periodontal ve peri-implant hastalıkların tedavisinde birincil olarak biyofilmin kaldırılmasına yönelik tedavi işlemleri ve cerrahi olmayan periodontal tedavi yaklaşımları kullanılmaya başlanmıştır. Diş taşı temizliği ve kök yüzeyi düzleştirilmesi (SRP) işlemlerinin mekanik plak ve kalkulus temizliğinde altın standart olarak düşünülmesine rağmen bu tekniğin zaman alıcı olması, teknik olarak zor olması ve hastalar yönünden de konforsuz olması gibi bazı dezavantajları mevcuttur. Günümüzde biyofilmin etkili bir şekilde kontrol altına alınması ve yüzey debritmanı ile ilgili farklı yeni teknikler literatürde tanıtılmaya başlanmıştır. Bu konuda Guided Biofilm Therapy (GBT) (Rehberli Biofilm Tedavisi) olarak adlandırılan yeni bir sıralı tedavi protokolü ortaya çıkmış ve SRP ile benzer veya daha iyi klinik sonuçlar dökümante edilmiştir. GBT’nin temel felsefesi klinisyen ve hasta ile birlikte daha etkili ve invaziv olmayan biyofilm tedavisi yapmak yanında hastaların uzun süreli motivasyonu ve optimal ev bakım protokollerini sağlayabilmektir. Biyofilm boyama solüsyonu uygulanması GBT’nin en önemli ve temel adımlarından birisidir ve hem hasta hem de klinisyen için dentisyonun nerelerinde biyofilmin akümüle olduğunun gösterilebilmesi yönünden oldukça faydalıdır. GBT’ nin diğer önemli kısımları biyofilm yönetiminde hava,su, toz abrazivler ve ultrasonik teknolojiler kullanılarak yapılan sistematik profesyonel profilaksi işlemleridir. GBT aynı zamanda optimal klinik sonuçlar elde etmek amacıyla her hasta için farklı diagnoz ve risk değerlendirmeleri temelinde bireysel tedavi protokolü oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu sunumda, faz I periodontal tedavinin etkinliğini artırmak amacıyla klinik ve ev bakımı yönünden daha etkili ve öngörülebilir biyofilm temizliği merkezinde ortaya çıkan metodolojik algoritma değişiklikleri incelenecek ve tartışılacaktır.

1991 yılında Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden dönem üçüncüsü olarak mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 1996 yılında doktorasını tamamladı. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde doçent, 2008 yılında ise profesörlük ünvanı aldı. 2013 yılında ERASMUS çerçevesinde University of Szeged, Faculty of Dentistry’ de “Ultrasonic Piezoelectric Surgery Systems; Using Principles, Indications, Advantages and Disadvantages” konulu dersler verdi. Avrupa Periodontoloji Derneği (European Federation of Periodontology (EFP)), International Team for Implantology (ITI), Türk Periodontoloji Derneği (TPD), Osseointegrasyon Akademisi Derneği (OSSADER), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) ve Ankara Dişhekimleri Odası (ADO) üyesidir. Uluslararası düzeyde implantoloji eğitimi veren ITI birliğinde akademi üyesi (fellow) olarak görev yapmaktadır. Bugüne kadar yayımlanmış çok sayıda yurtdışı ve yurtiçi makale ve bildirisi mevcut olup bilimsel toplantılarda periodontoloji ve implantoloji konularında konferanslar vermiş ve bu konularda kurs uygulamaları yapmıştır. Özel ilgi alanları; dental implantolojiye ait tüm cerrahi uygulamalar, mukogingival cerrahiler, estetik kuron boyu uzatma cerrahileri, kemik yükseltme cerrahi uygulamaları ve yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu teknikleridir.ÖNEMLİ TARİHLER