Prof. Dr. Hakan Terzioğlu

İmplantüstü Sabit Protezlerde Dijital Yaklaşımlar

Dijital Diş Hekimliğinin hızlı gelişimi ve yaygınlaşması ile bir çok konvansiyonel uygulama yerini dijital yöntemlere bırakmaya başlamıştır.

İmplantüstü protetik uygulamalar özellikle çok diş eksikliğinde çok kapsamlı planlama ve hassas çalışma gerektirir. İmplant uygulaması sonrası protez yapımı aşamasına gelindiğinde her aşamada dikkat gerektiren ve gerektiğinde tekrarlanması gereken bir çok işlem mevcuttur. İntra oral kamera sistemlerinin gelişmesi, bilgisayar destekli planlama ve bilgisayar destekli üretim (CAD/CAM) teknolojilerinin gelişimi ve hastanın radyografik görüntüleri ile ağız içi kayıtlarını çakıştıran programlar yardımı ile elde edilen cerrahi kılavuzlar ve aynı anda yükleme amaçlı (immediat) geçici protezlerin üretimi; hem hasta açısından konfor hem de hekim için bir çok kolaylıklar (tedavi süresi, tedavinin bazı ara aşamalarının eksiltilebilmesi, daha hassas üretim gibi) sağlamaktadır.

Artık bir hastanın kayıtlarını tedavi protokolünün başında dijital ortama taşıyıp tüm tedavi aşamalarını sanal ortamda tamamlayıp üç boyutlu yazıcılarla üretmek mümkün olmaktadır. Dijital olarak başlanmamış ya da klinik olanaklar ve/veya mevcut implant sisteminin uygun olamaması nedeniyle konvansiyonel başlanmış bir işin daha sonraki aşamaları dijital ortamda devam edilebilmektedir.

Bu konferansta implantüstü protezin yapım aşamalarında hangi dijital tekniklerden ve nasıl yararlanabileceğimiz vakalar üzerinden tartışılacaktır.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunudur. Aynı üniversitenin Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalında “Bilgisayarlı Tomografi Yardımıyla İmplant Yerleştirilecek Bölgenin Tespiti ve Uygulanacak İmplant Tipinin Seçimi” konulu doktora çalışmasını tamamlayarak “Doktor” ünvanını almıştır.

İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen Avrupa Protez Birliği (EPA) Kongresinde Quintessence ödülünü kazanmıştır.

Almanya’nın Köln Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş tedavisi Anabilim Dalında asistan değişim programıyla bir süre Oral İmplantoloji ve Bilgisayarlı Tomografi konusunda çalışmıştır.

2009 yılında Profesör ünvanını almıştır. Halen A.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Oral İmplantoloji, TME Disfonksiyonları ve Tedavisi, Bağlayıcı Ajanlar, Dijital Diş Hekimliği; CAD/CAM sistemleri ve Seramikler gibi bir çok konuda yurtiçi ve yurtdışı yayın, dergi hakemlikleri ve konferansları, yayınlanmış projeleri bulunmaktadır.ÖNEMLİ TARİHLER