Prof. Dr. Özgür İlke Atasoy Ulusoy

Kök Rezorpsiyonlarının Tedavisinde Endodontik İpuçları

Dental kök rezorpsiyonlarının prevalansı son yıllarda artış göstermektedir. Ortodontik diş hareketi ve dental travma, kök rezorpsiyonunun hasar ve stimülasyon fazından sorumlu başlıca iki hazırlayıcı etken olarak düşünülmektedir. Stimüle edici faktörün ortadan kaldırılması, doğru tanı ve uygun bir sınıflandırma yapılması, kök rezorpsiyonları için doğru bir tedavi planının oluşturulmasında anahtar noktalardır. Bu konuşmanın amacı, dental kök rezorpsiyonlarının tanı araçları, sınıflandırma ve tedavi stratejilerindeki gelişmeleri tartışmaktır. Ayrıca, geleneksel endodontik tedavi ve güncel trikalsiyum silikat esaslı materyaller ve/veya cerrahi girişimler ile tedavi edilmiş şiddetli eksternal ve internal kök rezorpsiyon vakaları uzun dönem takipleri ile birlikte sunulacaktır.

Prof. Dr. Özgür İlke Atasoy Ulusoy, 2001 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde diş hekimliği eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede 2007 yılında, Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti bilim alanında Doktora (PhD) derecesini elde etti. 2012 yılında Doçent, 2018 yılında Profesör ünvanı almaya hak kazandı. Dr. Ulusoy, halen Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak eğitim, klinik ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, 2020 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde dekan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Dr. Ulusoy, birçok ulusal ve uluslararası dergide yayınlanmış bilimsel makalenin yazarıdır ve bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmıştır. Türk Dişhekimleri Birliği, Avrupa Endodonti Derneği, Türk Endodonti Derneği ve Asya Pasifik Endodonti Konfederasyonu’nun bir üyesidir. Ayrıca 2019-2021 tarihleri arasında, Asya Pasifik Endodonti Konfederasyonu Eğitim Komitesi’nde sekreter ve üye olarak aktif görev yapmıştır.ÖNEMLİ TARİHLER