Prof. Dr. Korkud Demirel

Cerrahi olmayan periodontal tedavi: Nam-ı diğer başlangıç tedavisi

Cerrahi olmayan periodontal tedavi diğer periodontal tedaviler arasında sıklıkla gölgede kalmış ve hak ettiği yeri bir türlü kazanamamıştır. Bu durumun nedenleri arasında ilk olarak sanki herkesin yapabileceği bir tedavi olarak düşünülmesi ve kapsamının diştaşı temizliği ile sınırlandırılmasıdır. Diğer taraftan birinci basamak periodontal tedavi öncelikle doğru tanı konulmasından başlayarak hastalığın etkeninin kontrol altına alınmasını, konağın yanıt verme kapasitesinin yönetilmesini ve sonunda hasta takibini gerektirmektedir. Bireylerin diş kayıplarının engellenmesinde önemli ve yadsınamaz yeri olan cerrahi olmayan periodontal tedavi hastaların olduğu kadar hekimlerin de yüzlerini güldürecek bir tedavidir. Video kayıtları da içeren bu sunum sonunda katılımcının tedavi planı yapılmasında tanının önemi ce cerrahi olmayan periodontal tedavinin temelleri konusunda kapsamlı bilgilerinin olması hedeflenmektedir.

KİŞİSEL BİLGİLER

İsim: Korkud Demirel
Unvan: Prof. Dr.
Doğum 02/06/1962 Konya
Tel: 0212 230 1977
e-posta: demirel@istanbul.edu.tr, korkud.demirel@gmail.com
faks: 0212 230 0218

AKADEMİK BİLGİLER

Lisans: İÜDHF 1985
Doktora: İÜDHF 1992
Doçent: İÜDHF 1996
Profesör: İÜDHF 2002

2018 Onursal Profesörlük: P.L. Shupyk Ulusal Mezuniyet Sonrası Sağlık Bilimleri Akademisi (NMAPE), Kiev,Ukrayna

Doktora Tezi: Yüzeyel uygulanan doksisiklin hidroklorürün periodontal hastalıktan etkilenmiş kök yüzeyleri üzerindeki in-vitro etkileri

Akademik/Klinik ilgi alanları: Periodontal Estetik-Plastik uygulamalar Protez Periodontoloji çalışmaları İmplant cerrahisi Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu Sigara ve periodontal hastalık

Mesleki deneyim:

2021 İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD
1985- 2021 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD
2012- PerioKursu eğitim merkezinin kurucusu ve eğitimcisi
2008-2010 Dentistanbul Diş Hastanesi Cerrahi ve Periodontoloji Bölüm Başkanlığı
2005- Özel Muayenehane Hekimliği
1996 Bern Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji ve Sabit Protezler AD
1989-1990 New York Devlet Üniversitesi, Stony Brook Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji AD

İdari Görevler:

2021- İKÜDHF Diş Hekimliği Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğü
2009 – 2012 İÜDHF Eğitim komisyonu üyeliği
2000 – 2002 İÜDHF Fakülte Kurulu Üyeliği

Bilimsel ve Mesleki Dernek Çalışmaları:

Avrupa Periodontoloji Federasyonu:

2007-2017 YK üyesi
2010-2011 YK Başkanı
2011-1016 Periodontoloji Lisans Eğitimi Komisyon Başkanı
2015 EuroPerio 8 Londra Kongre Saymanı
2017 II. Perio Master Clinic Kongre Başkanı

Türk Periodontoloji Derneği:

2004-2014 YK üyesi
2010-2012 YK Başkanı
2012-2014 Kongre ve Sponsorluk Komisyonu Başkanı

İstanbul Dişhekimleri Odası :

1998-2000 YK üyeliği ve Bilimsel Komite Başkanlığı
2002-2004 YK üyeliği ve Bilimsel Komite Başkanlığı
2020-2022 Bilimsel Komite Üyeliği

Danışmanlığı altında tamamlanmış 11 doktora, 3 uzmanlık tezi ve 32 yurt dışında yayımlanmış makalesi vardır. Bir mesleki kitabın çevirmeni, 2 kitabın çeviri editörü ve 4 de dişhekimleri için yazdığı kitap vardır, yabancı dilde yayımlanmış kitaplarda beş konu yazarlığı vardır. Kitaplarından bazıları İngilizce, Rusça ve Çince’ye çevrilmiştir.ÖNEMLİ TARİHLER