Dr. Nilay Aksoy

Diş hekimliğinde akılcı antibiyotik kullanımı

"Hayat kurtaran ilacı" hayatımızı en çok tehdit eden ilaç haline getirmeyin. Antibiyotikler hayat kurtararak ve ciddi sağlık komplikasyonlarını önleyerek sağlık hizmetlerini temelden değiştirmiştir; ancak, aşırı kullanımları, antimikrobiyal ilaç direncinin ortaya çıkması COVID 19 pandemisi tarafından şiddetlenen bir durum haline gelen ölüm oranı ve sağlık ekonomisi üzerinde önemli bir olumsuz etki olan ciddi sonuçlara sahiptir. Diş hekimliğinde akılcı olmayan antibiyotik kullanımı ve bunun genel antimikrobiyal dirence katkısı hakkında dünya çapında çok sayıda rapor yayınlandığı için diş hekimleri bu trajediden muaf değildir. Bu akılcı olmayan kullanımlar, antibiyotikler profilaktik veya terapötik olarak kullanıldığında gözlemlenmiştir. Antibiyotikler diş hekimliğinde hem klinik hem de klinik olmayan nedenlerle reçete edilir. Klinik nedenlerden, antibiyotikler spesifik klinik durum için reçete edilirken, klinik olmayan nedenler, hasta ve diğer doktorların beklentileri, acil tedavi için zaman eksikliği veya güvenilir bilgi kaynaklarının kullanımı gibi faktörler tarafından motive edilir. Endikasyonların net açıklandığı ve vaka bazında reçeteler dahil rejimlerin bulunduğu pratik antibiyotik reçeteleme kılavuzlarının geliştirilmesi ve diş hekimleri için sürekli eğitim programlarının oluşturulmasında reçete uygulamaları danışmanı olarak klinik eczacıların dahil edilmesi akılcı antibiyotik kullanımına katkı sağlayacaktır.

teraAnahtar kelimeler: Antibiyotik, antimikrobiyal ilaç direnci, diş hekimleri, sürekli eğitim programı

Dr. Nilay Aksoy eczacılık derecesini Filistin Al-Azhar Üniversitesi'nden almıştır. Filistin'in ilk klinik eczacısı olmuş ve Nasser Hastanesi'nin Gazze'deki Klinik Eczacılık bölümünün başkanlığını yapmıştır. Yüksek lisansını Mısır'daki İskenderiye Üniversitesi'nde, doktorasını ise Türkiye'de Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Tennessee ve Colorado Üniversitelerinde misafir araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Dr. Aksoy, 2016 yılından bu yana Altınbaş Üniversitesi Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakülteleri’nde farmakoterapi dersleri vermektedir. Ayrıca Medipol ve Marmara Üniversiteleri'nde birçok doktora ve yüksek lisans tez danışmanlığı yapmıştır. Başlıca araştırma ilgi alanları ilaçla ilgili sorunlar ve akılcı ilaç kullanımıdır.ÖNEMLİ TARİHLER