Dt. Ömer Engin

DENTAL FOTOĞRAF DA STANDARDİZASYON. ÇEKİM TEKNİKLERİ, RENK DOĞRULUĞU

Günümüzde dental fotoğrafçılık artık seçenek olmaktan çıkmış, çok önemli araç haline gelmiştir. Bir vakanın tüm tedavi aşamaları ve hasta kayıtları için gereklidir. Ekipman, fotoğrafın çekimi ve işlenmesi, ilgili protokolün basit bir prosedüre oturtulması zor olabilir. Ancak bu süreç standardize edilmiş dental fotoğraflar için zorunludur. İnsan faktörleri, teknik faktörler ve görüntünün kullanım amacı, standardize edilmesi gereken unsurlardır. Dental fotoğrafçılıkta renk doğruluğu, diş hekimliğinin tüm alanlarında önemlidir.

Fotoğraf makinesinde enstantane, diyafram, iso, kelvin değerleri, büyütme oranları, hastanın pozisyonu önceki ve sonraki fotoğraflarda mutlaka aynı olmalıdır. Fotoğrafın çekim sonrası işlenmesi aşaması, kullanılacak ortam veya amacı göz önüne alınarak değerlendirilir.

Bu çalışmada, tedavi sonuçlarının karşılaştırılması, izlenmesi ve değerlendirilmesinin önemi vurgulanmış, dental fotoğrafçılığın mantığı ve standardizasyonunu tanımlanmıştır.

1980 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. 1970li yılların başında fotoğrafla hobi olarak uğraşmaya başladı. 1975 yılından bu yana, katıldığı yarışmaların, karma sergilerin yanı sıra, muhtelif yerli ve yabancı dergilerde fotoğrafları yayınlandı. 2005 ve 2011 yıllarında kişisel sergilerini açtı. “Institute of Medical Illustrators” çizgisinde 1990 yılından bu yana dental ve medikal illüstrasyonlar üretmektedir. 1992 yılında diş hekimliği sektörüne giren otomasyon programının grafik tasarım ve dental illüstrasyonlarını hazırladı. Hazırladığı Dental İllustrasyonlar 1992 yılından bu yana farklı yerli ve yabancı bilgisayar programlarında kullanılmaktadır.

Fakülte yıllarında, mesleki gereksinim nedeniyle medikal ve dental fotoğrafla ilgilenmeye başladı. Önceleri analog daha sonra dijital fotoğraf ekipmanlarının dental fotoğrafta daha işlevsel kullanılabilmesi ve bilgisayar programları ile denetlenmesi konusunda araştırmalar yaptı. Dental fotoğraf konusunda yayınlanmış makaleleri ve “Dental Fotoğrafçılık” isimli bir kitabı vardır. Profesyonel anlamda medikal, dental fotoğraf üzerine çalışmakta olup yayınlarda, kurs ve seminerlerde, uluslararası dental fotoğraf standartlarının ülkemizde de yerleşebilmesi için bu konudaki bilgilerini paylaşmaya devam etmektedir.

Halen, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde dental fotoğrafçılık dersleri vermekte olup serbest diş hekimi olarak mesleğini sürdürmektedir.ÖNEMLİ TARİHLER