Prof. Dr. Ömür Polat Özsoy

ŞEFFAF PLAKLAR İLE LİNGUAL ORTODONTİK TEDAVİNİN BİYOMEKANİKSEL FARKLILIKLARININ VE TEDAVİ ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Günümüzde yetişkinlerin tedavi talepleri arttıkça ortodontik tedavinin daha az belirgin olan hatta görünmeyen ortodontik tedavi tekniklerine ilgi artmıştır. Tedavi olmak isteyen bireyler, artık sadece tedavi sonrasında değil, tedavi sırasında da gülümsemelerini saklamadan rehat tedaviler geçirmek istemektedirler. Estetik ortodontik tedaviler konusunda bireylerin yüksek estetik beklentilerini karşılayan tedavi yöntemleri olarak lingual ortodonti ve şeffaf plak seçenekleri sunulmaktadır. Ancak bu iki tedavinin birbirlerine karşı avantaj ve dezavantajları çok da bilinmemektedir. Bu sunumda lingual ortodonti ve şeffaf plakların biyomekaniksel farklılıkları konuşulacak, bu iki tedavi tekniğinin farklı malokluzyonlardaki klinik performansları tartışılacaktır.

Prof. Dr. Ömür Polat Özsoy, lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde ve doktorasını Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2004-2017 yılları arasında Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Halen kendi özel kliniğinde çalışmaktadır. Amerikan Ortodontistler Derneği, Dünya Ortodonti Federasyonu ve Avrupa Lingual Ortodonti Birliği'nin aktif bir üyesidir. Prof. Özsoy, Angle Orthodontist ve Journal of World Federation of Orthodontics dergilerinde yayın kurulu üyesidir ve bunun yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası dergiye hakemlik yapmaktadır. Dr Özsoy, Sandra Tai’nin Şeffaf Plak Tekniği adlı kitabının Türkçe çeviri editörlerinden biridir. Aynı zamanda Align Technology EMEA bölgesi bilimsel danışma kurulu üyesidir. Akademik ilgi alanları arasında ortodontide dijital teknolojiler ve dijital indirek bonding, iskeletsel ankraj, lingual ortodonti, ortodontik ağrı ve şeffaf plaklar yer almaktadır.ÖNEMLİ TARİHLER