Prof. Dr. Ahu Acar

ERİŞKİN TEDAVİSİNDE ORTODONTİ-PERİODONTOLOJİ ETKİLEŞİMLERİ

Günümüzde ortodontik tedavi arayışında olan erişkin birey sayısındaki artışa paralel olarak ortodonti ve periodontoloji branşlarının birlikte çalışmalarını gerektiren durumlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Periodontal hastalığa bağlı alveoler kemik yıkımı sonucu oluşan diş konum bozukluklarının düzeltilmesi, keratinize dişeti boyutları yetersiz olan ya da dişeti çekilmesi olan hastalarda ortodontik tedavi işlemleri bu işbirliğini gerektiren durumlara örnek olarak gösterilebilir. Bu sunumda erişkin hastaların tedavisinde ortodonti periodontoloji etkileşimleri ve dikkate alınması gereken hususlar vakalar eşliğinde irdelenecektir.

Dr. Ahu Acar 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı‘nda 1992 yılında başladığı doktorasını 1997 yılında tamamladı. 2003 yılında Doçent, 2009 yılında profesör unvanını aldı. 2014-2018 yılları arasında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 2012-2016 yılları arasında Türk Ortodonti Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, 2016-2018 arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Avrupa Ortodonti Derneği üyesidir. Ortodontide interdisipliner çalışmalar ve iskeletsel ankraj konuları ile ilgilenmektedir.ÖNEMLİ TARİHLER