Prof. Dr. Aylin Akbay Oba

EÇÇ’nin Önlenmesi: Koruyucu Uygulamalar
Dünyada en yaygın çocukluk çağı hastalığı olarak kabul edilen diş çürüğü; genel sağlığı, yaşam kalitesini, büyüme ve gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen kronik ve enfeksiyöz bir hastalıktır.
Süt dişlerinde çürük lezyonu gelişen çocukların daimi dişlerinde de çürük görülme olasılığının üç kat fazla olması sebebiyle; erken çocukluk çağında diş çürüğü gelişiminin önlenmesi, toplumun ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesi açısından yüksek öneme sahiptir.
Koruyucu hekimlik uygulamalarında, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi, bireylerin sağlığının korunması ve devamlılığının sağlanması temel hedeftir. Ebeveynlerin çocuk sahibi olmayı planladığı dönemden başlayarak, bebeğin ağız diş sağlığı konusunda doğru adımların atılması; çocuklarda sağlam diş dokularının ve ağız sağlığının korunmasını ve gelecekte sağlıklı yetişkin bireyler olmalarını mümkün kılar.
Bu sunumda EÇÇ’de, erken dönem koruyucu uygulamaların planlanmasının önemi, beslenmenin düzenlenmesi, plak kontrolü, çürük önleyici uygulamalar ve ajanların güncel kılavuzlara göre kullanımı ile ilgili detaylar ve  güncel preparatlara dair bilgiler paylaşılacaktır.

Ankara Üniversitesi Diş  Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olan Dr. Aylin Akbay Oba, 2001 yılında aynı fakültenin Pedodonti Anabilim Dalı’nda Doktora programını tamamlayarak Bilim Doktoru unvanı aldı.  2003 yılında kurucu öğretim üyelerinden biri olarak Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’nda göreve başladı. 2011 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör ünvanı alan Dr. Aylin Akbay Oba, Dekan Yardımcısı ve Anabilim Dalı Başkanı olarak  görev yaptı. Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanmış, kongre ve sempozyumlarda sunulmuş çok sayıda yayını ve bildirisi, doktora ve uzmanlık tezi danışmanlığı ve projesi bulunmaktadır. Dr. Aylin Akbay Oba 2021 yılından beri Ankara’daki özel kliniğinde hizmet vermektedir.
Diş Hekimliği Dekanlar Konseyi Koruyucu Hekimlik Alt Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Bilimsel Danışma Komisyonu Üyeliği, KÜ Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği ve Türk Pedodonti Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevler yürütmüştür. Halen Türk Pedodonti Derneği’nde Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.ÖNEMLİ TARİHLER