Prof. Dr. Betül Kargül

Erken Çocukluk Dönemi Çürükleri(ECC)

ECC bir çocuğun 6 yaşından önce  (≤ 71 ay) süt dişlerinde  bir veya daha fazla  çürük (kavite oluşmamış/oluşmuş),  çekilmiş(çürük nedeniyle) veya  dolgulu süt dişi bulunması olarak tanımlanmıştır.
ECC en sık görülen erken çocukluk hastalıklarından biridir ve gelişmekte olan birçok ülkede epidemi olarak tanımlanmaktadır. American Dental Association (ADA) ECC’nin önemli bir  Halk Sağlığı Problemi olduğunu bildirmektedir. Diğer yaygın çocukluk hastalıkları ile karşılaştırıldığında ECC prevalansı astımdan 5 kat yüksek ateşten 8 kat  daha fazladır.
ECC'nin çocuklar, aileleri ve toplulukların yaşamları üzerinde bir yük oluşturduğunu göstermektedir. Diş çürüklerinin sosyoekonomik, davranışsal ve biyolojik faktörleri ile çocuk sağlığı üzerindeki etkisi analiz edilerek çok seviyeli oluşturulacak modellere ihtiyaç vardır.

Prof . Dr. B. Kargül 1986 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuş, 1987 yılında doktora öğrencisi olarak eğitimine başlamıştır. Lisans ve lisansüstü programlarda ders vermekte ve yöneticiliğini yapmaktadır. Araştırma uzmanlığı epidemiyoloji, çocuklarda çürük araştırması, koruyucu diş hekimliği, dental materyallerdir. Hakemli derilerde yayınlanmış 100'den fazla makalesi ve uluslararası kongrelerde 200'den fazla sunumu bulunmaktadır. 1999'da Avusturya Akademik Değişim Servisi, Kalkınma İşbirliği Departmanından çalışma projesini desteklemek için burs kazandı. 2007'de İngiltere'den TC White Visiting Bursu, Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow’dan burs kazandı. Çeşitli uluslararası ortaklarla toplantıları düzenlemiş ve kongre başkanlığı yapmıştır. Çocuk Diş Hekimliği alanında faaliyet göstermektedir. Avrupa Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi'nde (2002-2012) yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yaptı. Halen Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı'nda profesör olarak çalışmaktadır.ÖNEMLİ TARİHLER