Doç. Dr. Bora Korkut

Anterior Kompozit Restorasyonalarda Optimum Renk Uyumu için Klinik İpuçları

Diş hekimliği uygulamalarında hastaların artan estetik beklentisi ile paralel minimal invaziv tedavi tercihleri, günümüzde anterior restorasyonlarda direkt kompozit materyallerin daha sıklıkla tercih edilir hale gelmesine yol açmıştır. Bu materyallerdeki mekanik ve optik özelliklerin hızla geliştirilmesi sayesinde, çok daha kısa sürede, üst düzey estetik görünümlü ve ağızda uzun süre fonksiyon görebilen direkt restorasyonlar yapılabilmektedir. Hastaların beklentisini karşılayan ve klinik olarak başarılı kabul edilen anterior kompozit restorasyonlar için, doğal diş dokuları ile olan renk uyumu çok önemlidir. Klinik olarak üst düzey bir renk uyumu için materyal seçimi, renk seçimi, tabakalama tekniği ve bitirme prosedürü gibi restoratif işlem basamaklarının doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Aksi halde renk uyumsuzlukları restorasyonun tamamen yenilenmesi ile sonuçlanabilmektedir. Bu sunumda anterior kompozit restorasyonların klinik başarısında önemli rolü olan renk uyumunun sağlanabilmesi için gerekli olan klinik püf noktaları, vakalar üzerinden detaylı olarak anlatılacak ve neden / sonuç ilişkileri tartışılacaktır.

1984 Yılında İzmir’ de doğdu. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ nden 2008 yılında mezun oldu ve aktif diş hekimliği hayatına başladı.

2015 yılında Marmara Ünivesitesi Diş hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı’ nda ‘Aşınmış dişlerde boyut değişikliklerinin uzun dönem ölçülebilirliğinin çeşitli metotlarla değerlendirilmesi’ konulu Doktora tezini sundu ‘Ph.D.’ ve aynı zamanda ‘Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı’ ünvanlarını aldı.

2015 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı’ nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2018 yılında ‘Dr. Öğr. Üyesi’ ünvanını ve son olarak 2022 yılında ‘Doçent’ ünvanını aldı.

Diş aşınmaları, çürük lezyonlarının teşhisi ve tedavisi, pre-restoratif uygulamalar, direkt ve indirekt restorasyonlar, dental fotoğrafçılık, diş beyazlatma ve diş hekimliğinde magnifikasyon ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda birçok bilimsel yayını bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslaarası alanda çok sayıda kongre ve toplantıda davetli konuşmacı olarak sunum yapmıştır. Ayrıca 2015 yılından bu yana anterior kompozit restorasyonlar, posterior kompozit restorasyonla ve dental fotoğrafçılık ile ilgili 80’den fazla uygulmalı kursta eğitmen olarak görev almıştır.ÖNEMLİ TARİHLER