Prof. Dr. Bülent Katiboğlu

DENTAL İMPLANTOLOJİDE KISA VE UZUN DÖNEM İMPLANT KAYIPLARININ KLİNİĞİ

Günümüzde implantoloji diş hekimliğinde önemli bir konuma gelmiştir. Dental implantlar tam ya da kısmi dişsiz hastaların dental rehabilitasyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır. Kaybedilen dişlerin yerine çok iyi bir alternatif tedavi haline gelen dental implantlar zaman içerisinde teknolojik ve bilimsel olarak gelişme göstermiştir. Diş tedavisinde iyi bir alternatif olan dental implantların başarısı, “osseoentegrasyon” olarak isimlendirilen, canlı kemik ve implant arasındaki yapısal ve fonksiyonel birleşmenin gerçekleşmesi ile tanımlanmaktadır.Kemik desteğinin devamlılığı implant tedavilerinin başarısı için büyük önem taşır. Yapılan çalışmalarda implant çevresindeki kemik miktarı değerlendirildiğinde farklı miktarlarda kayıplar olabildiği görülmüştür. Yükleme yapıldıktan sonraki bir yıl içerisinde osseoentegre olmuş başarılı implantların çevresinde en fazla 1.5 mm’lik kemik kaybı normal kabul edilmekteyken, daha sonraki yıllarda ise 0.2 mm kemik kaybı normal kabul edilmiştir.

Dental implantların başarısı, cerrahın uygulama tekniği ve çalışma koşullarını takiben, erken ve geç osseoentegrasyon döneminde daha başka birçok faktörden de etkilenmektedir. Uygulama sırasında, uygun çene kemiğini seçilmesi implantların konacağı yerlerin iyi planlanması, ve implantların çene kemiğinin yapısına göre tiplerinin seçilmesi, başarıyı etkileyen diğer faktörler arasındadır. İyi bir osseoentegrasyonu elde edecek tüm koşullar sağlansa bile, osseoentegrasyon sonrasında iyi bir endikasyona sahip protetik üst yapının idame edebilmesi oral hijyen ile doğrudan ilişkili olacaktır. Protezin son derece dengeli ve endikasyonun dört dörtlük olduğu vakalarda bile dental implantların sağlığı hastanın oral hijyeninin korunması ve ağız sağlığına paralel ilerler. Oral hijyen koşullarına riayet edilmediğinde uzun dönemde mutlaka predispozan faktörler ortaya çıkacaktır.

1961 yılında doğdu. Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda doktora tez çalışmasına başladı. Doktora çalışmasını “Diş Hekimliğinde Genel Anestezi Altında Çocuk Cerrahisi” alanında tamamladı. 1994 yılında Doçent, 2000 yılında Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Profesörü unvanını aldı. Yaptığı uluslararası bilimsel çalışmalar nedeniyle 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi teşekkür belgesi almıştır. Başta Danimarka Kopenhag, University Hospital (Rigshospitalet), Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi departmanında ileri düzey dental implant cerrahisi, İsviçre Zürih Diş Hekimliği Fakültesi’nde ileri düzey dental implant uygulamaları olmak üzere, Almanya, Amerika ve İsveç gibi ülkelerde dental implantoloji çalışmış, Zürih Winthertur Zimmer Enstitüsünde periyodik advanced implant eğitimleri vermiş ve orta Avrupa ülkelerinde temel implantoloji eğitmenliği yapmıştır. Türk Dişhekimliği Dergisi gurubunun şef editörü, The British Dental Journal Türk’ün danışmanıdır. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Turkish Association of Oral Surgery, Turkish Dental Association ve The International Association Oral and Maxillofacial Surgeons gibi ulusal ve uluslararası mesleki derneklerin üyesidir. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 yıllarında Türk Dişhekimliği Dergisi Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 2007, 2008 yıllarında Uluslararası Dental İstanbul Kongresi, ve 2012 yılında ise Uluslararası İstanbul Greatist Diş Hekimliği Kongresi Başkanlıklarını yaptı. Ayrıca, İ.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu kurucu üyesidir. Yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış, kongrelerde tebliğ edilmiş çok sayıda bilimsel araştırması, ders kitapları ve ayrıca konferans olarak sunulmuş birçok çalışması vardır. Danışmanlığını yaptığı 6 doktora çalışması yanında, başta kök hücre, ileri düzey implant uygulamaları ve implantolojide yüzey özellikleri olmak üzere, dişhekimliği cerrahisi çalışma alanlarıdır. 2016 da Greatist İstanbul Uluslararası kongresinde onursal başkan plaketi almıştır. 2018-2019 yıllarında Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi dekanlığı yapan Prof. Katiboğlu, 2019 yılından beri İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi dekanı olarak görev yapmaktadır.ÖNEMLİ TARİHLER