Doç. Dr. Cenker Koyuncuoğlu

Peri-implanter Hastalıklar: Kaçınılmaz Son mu? Önleyebilir miyiz? Nasıl?

Farklı nedenlere bağlı olarak kaybedilen dişlerin yerine uygulanan implantlar dünyada ve ülkemizde sıklıkla tercih edilen bir tedavi yöntemdir. Diş implantları sayesinde hastanın bozulan estetik görünümü ve kaybedilen çiğneme fonksiyonu yüksek bir başarı oranıyla düzeltilir. Ancak, implant uygulamalarının artması implant çevresi hastalıkların daha fazla görülmesine de neden olmaktadır. Bu hastalıkların tedavisi diş çevresi periodontal problemlerin tedavi edilmesinden çok daha zordur. Bu nedenle peri-implanter hastalıkların tedavi edilmesinden çok bunların oluşmasının engellenmesi giderek önem kazanmaktadır.

Bu sunumda, peri-implanter hastalıkların önlenebilmesi için implant uygulamalarının öncesinde, sırasında ve sonrasında hastaya ve hekime bağlı faktörler (biyolojik, periodontal, cerrahi ve protetik) kanıta dayalı olarak incelenecek ve tartışılacaktır.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2004 yılında mezun oldu. Aynı yıl Periodontoloji Ana Bilim Dalında Doktora eğitimine başladı ve 2010 yılında doktora eğitimini tamamladı. Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisinde 2011 ve 2012 yılları arasında askerlik görevini tamamladıktan sonra öğretim üyesi olarak göreve başladığı “İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde idari direktörlük, dekan yardımcılığı” gibi idari görevlerde bulundu. Doçent unvanını 2021 yılında kazandı. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nde 2015 yılından itibaren yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Türk Periodontoloji Derneği (TPD), Avrupa Periodontoloji Derneği (EFP), Osseointegrasyon Derneği (OSSEDER) üyelikleri bulunmaktadır. Mesleki özel ilgi alanları; rejeneratif periodontal ve mukogingival cerrahiler, minimal invaziv cerrahiler, estetik kuron boyu uzatma cerrahileri, akılcı antibakteriyel kullanımı, dental implantolojide cerrahi uygulamalar ve peri-implantitis tedavileridir. Güneş Tıp Kitabevleri tarafından 2021 yılında yayınlanan “Periodontoloji Akıl Notları” adlı kitabın editörlüğünü Prof. Dr. Özen Tuncer ile birlikte yapmıştır. Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış 30’un üzerinde bilimsel makalesi bulunmaktadır. Evli ve iki çocuğu vardır.ÖNEMLİ TARİHLER