Doç. Dr. Erol Cansız

Ortognatik Cerrahide Güncel Yaklaşımlar

Kazanılmış ya da kongenital dentofasiyal deformiteler dişhekimlerinin klinik çalışmalarında sıklıkla karşılaştıkları hastalıklardandır. Bu hastalıkların teşhis ve tedavilerinde dişhekimleri, ağız diş ve çene cerrahisi uzmanları ile ortodonti uzmanları aktif bir biçimde rol alır. Dentofasiyal deformiteler, dişler, çene kemikleri ve yüzü oluşturan diğer anatomik yapıların kombine bir biçimde etkilendiği bozukluklar olmaları nedeniyle yalnızca estetik problemler değil, çiğneme fonksiyonu bozuklukları , havayoluna bağlı komplikasyonlar, büyüme ve gelişim bozuklukları ile temporomandibular eklem hastalıkları gibi pek çok komplike hastalık ve bozukluğun etyolojik faktörü olarak değerlendirilmektedir.

Bu sunumun amacı, dentofasiyal deformitelerin tedavisi amacıyla kullanılan ortognatik cerrahi yöntemlerle ilgili güncel yaklaşımları bu alanda çalışan dişhekimleri, ağız diş ve çene cerrahisi uzmanları ile ortodonti uzmanları ile paylaşmaktır. Sunum içerisinde ağırlıklı olarak, dijital cerrahi planlama, 3 boyutlu tasarım ve üretim teknolojileri kullanılarak üretilen kişiye özel operasyon rehberleri ve kişiye özel miniplaklar ile gerçekleştirilen cerrahi prosedürler ve çok parçalı osteotomi teknikleri ile yağ grefti uygulamaları ve yüz implantları gibi tamamlayıcı cerrahi prosedürler anlatılacaktır.

Erol Cansız 1983 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında tamamladı ve aynı bölümde yardımcı doçent ünvanıyla öğretim üyesi oldu. Baş ve boyun cerrahisi alanında eğitim almak amacıyla İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda altı ay süreyle çalıştı. Maksillofasiyal cerrahi alanındaki bilgi ve tecrübesini arttırmak amacıyla Almanya Osnabruck’de, Clinicum Osnabruck Maksillofasiyal Cerrahi Departmanı’nda ve İngiltere Londra’da, St.Georges Medical University Maksillofasiyal Cerrahi Departmanı’nda görev aldı. 2019 yılında Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Doçenti Ünvanı’nı alan Erol CANSIZ, 2022 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Erol CANSIZ 2019 yılından beri İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında ve ek görevle İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında akademik ve klinik çalışmalarına devam etmektedir.

Maksillofasiyal cerrahinin her alanına ilgili olmakla birlikte ortognatik cerrahi ve temporomandibular eklem cerrahisi ile özel olarak ilgilenmektedir.ÖNEMLİ TARİHLER