ÖNEMLİ TARİHLER

Prof. Dr. Faruk Haznedaroğlu

Kök Kanalı Şekillendirilmesini Nasıl Daha Güvenli ve Etkili Bir Şekilde Yapabiliriz?

Kök kanalı şekillendirilmesi kök kanal tedavisinin en önemli aşamalarından birdir. Klinikte karşılaşılan komplikasyonların büyük bir çoğunluğu da bu aşamada ortaya çıkar. Bu işlemin etkinliği ve güvenliği pek çok faktöre bağlıdır. Bunların en önemlilerinden biri de kullanılan alatlerlerdir. Ni-Ti alaşımı; süperelastiklik, torsiyonal kuvvetlere direnç gibi üstün özellikleriyle endodonti pratiğinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Paslanmaz çelik aletlere göre önemli üstünlükleri olsa da; alet kırılması, kanal şeklinde neden olduğu deformasyonlar gibi problemlerle her zaman karşılaşılabilmektedir.

Bu nedenle Ni-Ti aletlerin güvenlik ve etkinliğini artırmaya yönelik sürekli yeni gelişmeler söz konusudur. Bu gelişmeler; özellikle dizayn, metalürji ve kinematik yönünde olmuştur. Son yıllarda ise minimal invaziv kavramı ön plana çıkmış olup bu konsepte uyumlu Ni-Ti sistemleri kullanıma sunulmuştur. Bu konuşmada; klinikte kök kanal şekillendirme işlemlerinin başarısını arttırmaya yönelik önemli noktalar ve Ni-Ti alet sistemlerinini etkinliği ve güvenliğinin nasıl arttırılabileceği, farklı Ni-Ti sistemlerinin birbirine göre avantaj ve dezavantajları değerlendirilecektir.

Özgeçmiş

1958 yılında Malatya’da dünyaya gelmiştir. 1981 yılında A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuş. 1986 yılında İ .Ü. Diş Hek. Fak. Diş Hast. ve Tedavisi Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak girmiştir. 1987-1989 yılları arasında Fransa’da 7. Paris Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde doktora çalışmalarını yapmış ve 1991 yılında Dr.Med Dent. unvanını almıştır. İ .Ü. Diş Hek. Fak. Diş Hast. ve Ted. Anabilim Dalında 1997 yılında Doçent, 2003 yılında da Profesör unvanını almıştır. İki dönem Türk Endodonti Derneğinin başkanlığını yapmıştır . Halen İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Başkanlığını yapmaktadır.

How Can We Do Root Canal Shaping More Safely and Effectively?

Root canal shaping is one of the most critical stages of root canal treatment. Most of the complications encountered during root canal treatment occur at this stage. The effectiveness and safety of this procedure depends on many factors. One of the most important of these factors is the instruments used. Ni-Ti alloy is widely used in endodontic practice with its superior properties such as superelasticity and resistance to torsional forces. Although they have significant advantages over stainless steel instruments, problems such as instrument separation, and alterations in root canal geometry can always be encountered.

For this reason, new developments are constantly being made to improve the safety and effectiveness of Ni-Ti instruments. These developments have been made especially in the instruments' design, metallurgy, and kinematics. In recent years, the concept of minimally invasive has come to the fore and Ni-Ti systems compatible with this concept have been put into use. In this speech; key points to increase the success of root canal shaping, how the efficiency and safety of Ni-Ti instrument systems can be increased, and the advantages and disadvantages of different Ni-Ti systems will be discussed.

Cv

Prof. Dr. Faruk Haznedaroğlu was born in Malatya in 1958. He graduated from the A.U Faculty of Dentistry in 1981. He joined I.U. Faculty of Dentistry Department of Restorative Dentistry as a Research Assistant in 1986. He completed his Ph.D. studies at the University of Paris 7 Faculty of Dentistry in France between 1987-1989, and in 1991 he received the title of Dr. Med. Dent. He received his title as an Associate Professor in 1997 and Professor in 2003 from I. U. Faculty of Dentistry Department of Restorative Dentistry.

He has served in various positions in the Turkish Endodontics Association for many years and has been the president for two terms. He is still the chief of I. U. Faculty of Dentistry Department of Endodontics and works as a faculty member.Ana Sponsorlar

Destek Sponsorları