Prof. Dr. Faruk Haznedaroğlu

Klinik pratiğinde Ni-Ti alet sistemlerini nasıl daha güvenli ve etkili bir şekilde kullanabiliriz ?

Ni-Ti alaşımının endodontide kullanımı ilk kez H.M Walia ve ark. tarafından 1988 yılında tanımlanmıştır . Bunu takiben süperelastiklik , torsiyonal kuvvetlere direnç, gibi üstün özellikleriyle endodonti pratiğinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Paslanmaz çelik aletlere göre önemli üstünlükleri olsa da , alet kırılması, kanal şeklinde neden olduğu deformasyonlar gibi problemlerle her zaman karşılaşılabilmektedir . Bu nedenle Ni-Ti aletlerin güvenlik ve etkinliğini artırmaya yönelik sürekli yeni gelişmeler söz konusudur. Bu gelişmeler; özellikle dizayn, metalürji ve kinematik yönde olmuştur. Son yıllarda ise minimal invaziv kavramı ön plana çıkmış olup bu konsepte uyumlu Ni-Ti sistemleri kullanıma sunulmuştur. Bu konferansta; klinikte Ni-Ti alet sistemlerinini verimliliğinin ve güvenliğinin nasıl arttırılabileceği , farklı Ni_ti sistemlerinin birbirine göre avantaj ve dezavantajları değerlendirilecektir .

24 Mart 1958 tarihinde Malatya’da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesiden 1981 yılında mezun olmuştur. 1986 yılında İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Diş hastalıkları ve tedavisi anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1987-1989 tarihleri arasında. iki yıl süreyle Fransa’da 7.Paris Üniversitesi Diş hekimliği fakültesinde klinik ve doktora tezi çalışmalarını yapmıştır. 1991 yılında doktora tezini sunarak Dr.Med.Dent ünvanını almıştır. 1997 yılında Doçent, 2003 yılında da Profesör unvanını almıştır. Türk Endodonti Derneğinin iki dönem başkanlığını yapmış olup halen yönetim kurulu üyesidir. İ.Ü Senatosunda, Diş Hekimliği Fakültesi Senatörü olarak fakültesini temsil etmiştir. İ.Ü. Diş Hek Fak. Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun kuruculuğunu ve uzun süre başkanlığını yapmıştır. Halen İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti anabilimdalı başkanı olarak görev yapmaktadır .ÖNEMLİ TARİHLER