Prof. Dr. Filiz Namdar Pekiner

...

2003 yılında Marmara Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olmasından sonra, 2003 yılından bu yana ağız hastalıkları ve oral radyoloji üzerine doktora ve doktora sonrası araştırmalar yapmaktadır. 2007 yılında, Lulea, İsveç'teki Sunderby Hastanesi Dentomaksillofasiyal Radyoloji Bölümü’nde konuk araştırmacı olarak çalışmıştır. 2016 yılında Profesör ünvanı almıştır. 2012 yılında Avrupa Dentomaksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongre Komitesi ve Merkez Konsey üyesi olarak görev yapmıştır. Hakemli dergilerde 100'den fazla uluslararası ve ulusal yayını bulunmaktadır. Ayrıca alanındaki bazı dergilerin yayın ve danışma kurulunda yer almaktadır.

EĞİTİM

Doktora: Oral Diagnoz ve Radyoloji, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye, 1993-1999
Lisans: Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye 1986-1991

MESLEKİ DENEYİM

Profesör, 2016
Doçent, Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı, 2011-2014
Doçent, 2010-2011, Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Yardımcı Doçent, 2000-2010, Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

BİLİMSEL, DERNEK ORGANİZASYON VE KURULUŞLARINDAKİ ÜYELİKLER / GÖREVLER

 • Uluslararası Dentomaksillofasiyal Radyoloji Derneği
 • Avrupa Dentomaksillofasiyal Radyoloji Derneği
 • Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği.
 • Balkan Stomatoloji Derneği.
 • Avrupa Halk Diş Sağlığı Derneği
 • Avrupa Oral Tıp Derneği
 • Avrupa Baş Boyun Radyolojisi Derneği

ÖDÜLLER

 • F. Pekiner, K. Orhan, P.Berglund, L.T. Flygare. “Comparison of low-dose with Standard-dose and an optimized FESS-protocol in multidetector CT examinations of paranasal sinuses” 21. Avrupa Baş Boyun Radyolojisi Derneği, 6-8 Kasım 2008, Genova İsviçre, Poster 2.lik ödülü.
 • F. Pekiner, T. Savaş, C.Alatlı, SD.Güler. “Evaluation of efficiency of a gel including hyaluronic acit in aphthous ulcer treatment: A Pilot Study.” 18. Uluslararası Türk Dişhekimleri Birliği Kongresi, İstanbul, Turkey 26-28 Mayıs 2011. Poster 1.lik ödülü
 • Demir A, Pekiner FN. Oral “Radiographic findings of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws: Comparison with cone-beam computed tomography and panoramic radiography. 6. Oral Diagnoz ve Radyoloji Derneği Kongresi, İzmir 17-19, Nisan 2015. Sözlü Sunum 3.lük ödülü.

PROJELER

 • “Ağız Yanması Sendromu nda AYS Olası Etyolojik Faktörler Gamma Aminobütirik Asit GABA T regülatör Hücreler ile Tükürük IL 2 IL 6 ve Eser Element Düzeylerinin Tanıda Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi”, Bu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir [Proje no: SBAG-HD-165(106S242)], Proje Yürütücüsü, 2006.
 • “Rekürrent Aftöz Ülserasyonlu Behçet Hastalığı Olan ve Olmayan Bireylerde Olası Etyolojik Faktörlerden HLA Alt tipleri İnterlökin 2 İnterlökin 6 ve T Regülatör Hücre Değerlerinin Karşılaştırımalı Olarak Değerlendirilmesi”, Bu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir [Proje no: SAG- DKR-200407-0078] Project Yürütücüsü, 2007.
 • “Oral Liken Planus İmmunopatogenezinde Th1 Th2 Sitokin Profili Sitotoksik T hücre Aktivasyonu ve Hücre Aktivasyonunda Rolü olan Adezyon Molekülleri ile Kemokin Reseptörlerinin Periferik Kan ve Doku Örneklerinde Değerlendirilmesi”, Bu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir SBAG-HD-333 (108S246), Proje Yürütücüsü, 2008.
 • “Oral Lökoplakilerde Malign Transformasyon Ile Apoptosiz Proliferasyon Sitotoksik T Hücreler Ve Doğal Öldürücü NK Hücreler Arasındaki Ilişkinin Periferik Kan Tükürük Doku ve Fırça Smear Örneklerinde Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi”, Bu proje Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPKO) tarafından desteklenmiştir (SAG-B-031110-0254), Proje Yürütücüsü, 2010.
 • “Ağız ve Çene Cerrahisi Pratiğinde Anatomik Komşulukların Dental Volumetrik Tomografi ve Konvansiyonel Bir Teknik Olan Panoramik Radyografi ile Karşılaştırılması.” Bu proje Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPKO) tarafından desteklenmiştir (SAG-E-130511-0127), Proje Araştırmacısı, 2011.
 • “Oral Liken Planus’ta tükürük doku faktörü aktivitesi ve oksidan-antioksidan sistem parametrelerinin incelenmesi.” Bu proje Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPKO) tarafından desteklenmiştir,SAG-C-YLP-090512-0136, Proje Araştırmacısı, 2012.
 • “El-Bilek Kemikleri, Servikal Vertebra ve Dişlerin Gelişim Dönemlerine Göre Kronolojik Yaş Evrelerinin El-Bilek Grafileri ve Dental Volumetrik Tomografi İle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi.” Bu proje Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPKO) tarafından desteklenmiştir (SAG-C-DRP-130612-0206), Proje Yürütücüsü, 2012.
 • “Gömük Üst Çene Köpek Dişlerinin Sürme Pozisyonlarinin Geometrik Ölçümünün İki Farkli Panoramik Cihazi İle Karşilaştirilmasi ve Bu Dişler Nedeniyle Oluşabilecek Hacimsel Lezyonlarin Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi.” Bu proje Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPKO) tarafından desteklenmiştir, (SAG-E-130213-0022), Proje Yürütücüsü, 2013.
 • “Oral Mukozanın Kanseröz ve Prekanseröz Lezyonların Teşhisinde IGF-1K, E2H2 ve laminin-5 Ekspresyonu.” Bu proje İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir, Proje Araştırmacısı, 2013.
 • “Panoramik Radyografiye ve Konik Işınlı Bilgisayarlı Dental Tomografiye Uyarlanmış Periapikal İndeks ile Periapikal Lezyonların Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi” Bu proje Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPKO) tarafından desteklenmiştir, SAG-C-DRP-100914-0315, Proje Yürütücüsü, 2014.
 • “Dental Volumetrik Tomografinin Çeşitli Kafa Pozisyonlarını Kullanarak Mandibular Kemik Yapısının Yükseklik ve Genişlik Ölçümünün Karşılaştırılması.” Bu proje Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPKO) tarafından desteklenmiştir, SAG-E-130515-0156, Proje Araştırmacısı, 2015.

KİTAPLAR

 1. Prof.Dr. Yasemin Kulak Özkan. Tam Protezler ve İmplantüstü Hareketli Protezler. Doç.Dr. Filiz Namdar Pekiner Dişsiz Hastaların Değerlendirilmesi. 98-100, Vestiyer Yayınevi Ocak 2012.
 2. Prof.Dr. Semih Özbayrak, Prof.Dr. Filiz Namdar Pekiner. Ağız Kanserleri: Erken Tanı Bakımından Dişhekimliği Quintessence, Şubat, 2016.
 3. Prof. Dr. İlknur Özcan. Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları: Konvansiyonelden Dijitale, Prof.Dr.Filiz Namdar Pekiner; Ultrasonografi 317-332, İstanbul Medical Publishing 2017.
 4. Prof. Dr. İlknur Özcan. Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları: Konvansiyonelden Dijitale, Prof.Dr.Filiz Namdar Pekiner; Paranasal Sinuses 513-542, İstanbul Medikal Yayıncılık 2017.
 5. George Laskaris Color Atlas of Oral Diseases: Diagnosis and Treatment 4 th Edition, Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Filiz Namdar Pekiner, Prof. Dr. Kaan Orhan. Ağız Hastalıkları Atlası:Tanı ve Tedavi, Palme Yayınevi 2019.


ÖNEMLİ TARİHLER