Dr. Hakan Çolak

Biyomimetik yaklaşımlarla posterior indirekt restorasyonlar

Son 30 yılda adeziv diş hekimliği ve materyal bilimi alanında elde edilen gelişmeler sayesinde diş hekimliği mekanik bakış açısından biyolojik yaklaşımlara doğru evrilmiştir. Bütün bu gelişmelere rağmen tüberkül örtüleme gerektiren birçok vakada geleneksel tam kronlar hala birçok diş hekimi tarafından öncelikli tedavi yaklaşımı olarak benimsenmektedir. Bununla birlikte, geleneksel  tam kron preperasyonlarında diş dokusunun ağırlıkça %70-75 i kaldırılırken, konservatif onley ve “overlay” preparasyonlarında  sadece %32-47 si kaldırılmaktadır. Özellikle lityum disilikatlar gibi tam seramik materyallerinin sahip olduğu mekanik direnç ve adeziv olarak yapıştırılabilirlikleri sayesinde, ileri düzeyde hasara uğramış dişler daha az doku kaldırılarak ve doğal diş dokusunun biyomekanik özellikleri yeniden tesis edilecek şekilde restore edilebilmektedir. Bu sunumda biyomimetik dişhekimliğinde temel kavramlar olan “immediate dentin sealing”, derin marjin elevasyonu ve seramik onley ve “overlay” restorasyon uygulamaları üzerinde durulacaktır.

1984 yılında Aksaray da doğdu. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte-sinden mezun oldu. 2013 yılında Kırıkkale Üniversitesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel yayın, sözlü ve poster bildiri ve bilimsel projeleri mevcuttur. Uzmanlık sonrası çeşitli özel klinik-lerde çalışmıştır. 2019 Eylül ayından itibaren kurucusu olduğu Özel Premiumdent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde çalışmaktadır. Klinik pratiğinde endodontik tedavili dişlerin restorasyonu, kompozit restorasyonlar ve tam seramik CAD/CAM restorasyonlar ile ilgilenmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdırÖNEMLİ TARİHLER