Prof. Dr. Hakan Özyuvacı

Günümüzde teknolojinin her geçen gün hızla gelişmesi ve bilim alanında yaşanan gelişmeler diş hekimliğinde de yenilikleri beraberinde getirmiştir. Üç boyutlu görüntülemedeki gelişmeler implant cerrahisinde çenelerdeki yapıların doğru analizi sonucu doğru planlama, kist ve tümörlerin boyut ve lokalizasyonlarının belirlenmesi, gömülü dişlerin morfolojilerinin, anatomik yapılara komşuluklarının değerlendirilmesi , paranazal sinüslerin değerlendirilmesi imkanı sağlamaktadır. Aynı zamanda lezyon sınırlarını belirlemekte, enükleasyon sonrası iyileşme değerlendirmede; kemik tayininde de daha gerçekçi sonuçlar elde edebilmek bize minimum komplikasyonla çalışma olanağı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra dijital patoloji ve moleküler alandaki gelişmeler oral kanseri veya prekanseröz lezyonları taramada ya da potansiyel hadtalıkları teşhis etmede öne çıkmaya başlamaktadır.
Gerek görüntüleme yöntemlerindeki ilerlemeler gerekse bilimsel alanda yapılan çalışmalarla tedavi için kullanılan materyallerin zenginleşmesi hem teşhiste hem de tedavide kalite ve standardı üst seviyelere taşımaya devam etmektedir. Bu bilgiler ışığında ilkemiz doğru teşhis, doğru planlama, doğru uygulama ve tedavi sürecinin kapsamlı kontrolü olmalıdır. Bu konferansta analogtan digitale, eskiden yeniye olan deneyimler paylaşılacaktır.

Prof.Dr.Hakan Özyuvacı 1964 yılında İstanbul’da doğdu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Ağız,Diş,Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilimdalında doktorasına başladı 1992 yılında “Hidroksilapatit Yerleştirilmesinden Sonra Kemik Yapısındaki Biyomekanik ve Histolojik Değişikliklerin Deneysel İncelenmesi” konulu tezini vererek doktorasını tamamladı. 1996 yılında doçentlik unvanını aldı. 2006 yılında Profesör olan Hakan Özyuvacı aynı tarihte DENTAL FORUM İSTANBUL ÖZEL AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ adlı çene cerrahisi ve implantoloji kliniğini açmıştır. İmmediate implant uygulamaları, biomateryaller, oral implantolojide ileri cerrahi teknikler (sinüs lifting, kortikal otojen greft uygulamaları vs.) ilgi alanını oluşturmaktadır.2008 yılından itibaren BDIZ-EDI (Avrupa İmplantoloji Birliği) Türkiye Temsilciliği görevini gerçekleştirmektedir. İmplantoloji konusunda ulusal ve uluslararası toplantılarda birçok konferanslar vermiş ve kurslarda eğitmen olarak görev almıştır. Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Oral İmplantoloji Derneği, Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği, Türk Endodonti Derneği ve Osseointegrasyon Akademisi Derneği üyesidir.ÖNEMLİ TARİHLER