Prof. Dr. Hande Şar Sancaklı

Kompozitten Zirkonyuma tüm analog ve dijital sistemlerde adeziv simantasyon protokolleri

Panel dahilinde günümüz restoratif ve protetik uygulamalarında yer alan tüm analog ve dijital teknikler ile üretilen indirek restorasyonların üretiminde kullanılan kompozit, seramik ve zirkonyum esaslı materyallerin yapıları ile ilgili detaylar paylaşılacak olup maksimum mekanik bağlanma dirençlerinin ve estetik bütünlüklerinin korunarak adeziv bağlanma performanslarının arttırılması için gerekli tüm klinik ve laboratuvar uygulama protokolleri ve adeziv simantasyonda kullanılan güncel materyallere dair bilgiler paylaşılacaktır.

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı
2000 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Konservatif Diş Tedavisi Doktora Eğitimini 2007 yılında tamamlayarak PhD/Dr unvanını, 2012 Aralık ayında ise Doç. Dr. ünvanı, 2020 yılında ise profesörlük ünvanını almaya hak kazanmıştır. olup 2012 yılında İngiltere’de King’s College Dental Institute, Guy’s Hospital bünyesinde misafir Öğretim Üyeliği yapmıştır. Prof.Dr. Sar Sancaklı; Sci, Sci Expanded ve Uluslararası indekslerce taranan dergilerde restoratif ve estetik dişhekimliği ile ilgili bilimsel yayınlar, atıflar ve uluslarası kitap bölümlerine sahip olup uluslararası kongre ve toplantılarda, Avrupa ülkelerinin sürekli dişhekimliği eğitim programlarında ve çok sayıda yabancı ülkede bilimsel sunumları, konferansları ve uygulamalı hands-on kurs ve workshopları ve master programlarında dersleri bulunmakta olup 2018 yılında “Women Dentiistry Worldwide” Kongresininin en iyi konuşmacı ödülüne layık görülmüştur. Halen İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi olup, TDB Dış İlişkiler Komisyon üyeliği, FDI-ERO “Continuing Medical Education in Dentistry” Çalışma Grubu başkanlığını ve FDI Avrupa Sürekli Eğitim Direktörlüğü görevlerini sürdürmektedir.ÖNEMLİ TARİHLER