Prof. Dr. Hanefi Kurt

Temporomandibular Rahatsızlıklarda Oklüzal Splint Tedavisi

Temporomandibular rahatsızlıklar, muayenehane pratiğinde sık karşılaştığımız rahatsızlıklardan biridir. Bu rahatsızlıkların tedavisinde diş hekimleri de önemli rol oynamaktadır. Multidisipliner yaklaşım içerisinde diş hekimlerinin klinik pratiğinde en sık uyguladıkları tedavilerden biri olan oklüzal splintlerdir. Oklüzal splintler farklı tekniklerle üretilebilmektedir. Bu konuşmada oklüzal splintlerin farklı üretim teknikleri ile hazırlanması, sahip olması gereken temel özellikler, klinikte hastaya teslimi ve teslimin ardından kontrollerde yapılması gerekenler anlatılacaktır. Ayrıca temporomandibular rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan farklı oklüzal splint tipleri endikasyon, avantaj ve dezavantajları açısından tartışılacaktır.

1974 yılında Muğla'da doğdu. İlköğrenimini Muğla Atatürk İlköğretim Okulunda, orta ve lise öğrenimini Muğla Anadolu Lisesinde tamamladı. 1992 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Protetik Diş Tedavisi doktorasını tamamladı. Aynı üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalı Total Parsiyel Protez Bilim dalında 1998-2011 yılları arasında görev yaptı. 2011-2021 yılları arasında ise İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde görev yaptı. 2021 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde çalışmakta olan Prof. Dr. Hanefi Kurt, evli ve bir çocuk babasıdır.ÖNEMLİ TARİHLER