Doç. Dr. Mehmet Ali Altay

İlaca bağlı gelişen çene osteonekrozu: Önlenmesi, teşhisi ve tedavisinde diş hekiminin rolü

İlaç kullanımına bağlı meydana gelen çene osteonekrozu ilk olarak tariflendiği dönemden bu yana artan sıklıkla karşılaşılan ve etkilenen bireylerin hayat kalitelerini önemli ölçüde azaltan bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavisi ile ilgili olarak birçok yöntem önerilmiş olsa da henüz ideal tedavi yaklaşımı üzerinde bir görüş birliği bulunmamaktadır. Öte yandan, hastalığın önlenmesi ve erken teşhisinin süreçteki önemleri net olarak bildirilmiş ve bilimsel birçok çalışma ile ortaya koyulmuştur. Bu sunumda; hastaların ağız fonksiyonlarını dikkate değer düzeyde azaltabilen bu hastalığın önlenmesi, teşhisi ve tedavisi konusunda diş hekiminin rolü ve sorumlulukları güncel literatür ve olgu örnekleri eşliğinde tartışılacak, çağdaş kılavuzlarda önerilen vaka yönetim yöntemleri aktarılacaktır.

1983 yılında Antalya’da doğdu. Diş hekimliği eğitimini 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde tamamladıktan sonra aynı üniversitenin Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 2012 yılında “Düşük yoğunluklu lazer terapisinin, bifosfonatlara bağlı gelişen çene osteonekrozunun tedavisindeki destekleyici rolü” başlıklı tezini savunarak bilim doktoru ünvanını aldı. Aynı yıl içerisinde, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda uzman doktor olarak çalışmaya başladı. 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Cleveland şehrinde, Case Western Reserve Üniversitesi’ne araştırma yapmak ve eğitim almak üzere gitti ve bu üniversitenin Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Departmanı’nda bir yıl süre ile araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2015 yılında Türkiye’ye dönen Dr. Altay, Akdeniz Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktor ünvanı ile öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2018 yılı içerisinde Hollanda’nın Amsterdam şehri Vrije Üniversitesi’nin Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Departmanı’nda ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulundu. Dr. Altay 2019 yılında Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doçenti ünvanını almaya hak kazanmış olup halen Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Altay’ın uluslararası indekslenen dergilerde yayınlanmış otuzun üzerinde çalışması ve uluslararası yayım yapan kitabevlerince basılmış iki branş kitabında bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Yanı sıra, birçok branş dergisinde bölüm editör kurulu üyeliği yapmakta ve branş dergilerinde hakemlik görevi üstlenmektedir.ÖNEMLİ TARİHLER