Prof. Dr. Mete Üngör

İnterdisipliner Endodonti

Endodotik olarak hastalanmış dişlerin teşhis ve tedavisi sırasında genellikle diğer diş hekimliği dalları ile yakın ilişki içinde olunmaktadır. Çatlak diş sendromu (ÇDS), diş hekimi için teşhis ve tedavi yönünden zorlayıcı bir durumdur. Çatlak bir diş çok çok çeşitlilikte belirti ve semptomlar gösterebilir. Her diş hekimi ÇDS’nun varlığının ve sıklığının farkında olmalı, çiğneme ve ısırma sırasında ağrı ve rahatsızlık duyan hastalarda bu yönden değerlendirme yapmalıdır. ÇTS’nun tedavisi, çatlağın derecesine ve konumuna bağlıdır. Tedavi seçenekleri, çatlak kaspın basit bir restorasyonla değiştirilmesinden, onley veya fulkron gibi kaspal korumalı restorasyonlara kadar değişmektedir.
Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT), geleneksel BT taramalarından daha düşük radyasyon dozu ile dişler ve çevre dokularda dahil olmak üzere maksillo fasiyal iskeletin üç bayutlu (3D) görüntüsünü üreten nisbeten yeni bir yöntemdir. KIBT, endodontik problemlerin teşhisi ve tedavisi, ayrıca kök kırıkları, apikal periodontitis, kök rezorpsiyonları, perforasyonlar, kök kanal anatomisi ve alveolar kemiğin topografyasının değerlendirilmesi için çok yararlı bir araç olma potansiyeline sahiptir.
Kök kanalı ve periodonsiyum, bazı anatomik yollar veya iatrojenik yapılar yoluyla yakın ilişki içerisindedir. Endo-perio lezyonlar klinisyenler için tanı ve tedavide zorluklar içermektedir. Tedavi prosedürlerinin zamanlamasını ve sırasını belirlemek için lezyonların etiyolojisini anlamak önemlidir.

1963 yılında Tokat, Niksar'da doğdu. İlköğrenimini Niksar Albayrak ilkokulunda, orta ve lise eğitimini Tokat Gazi Osman Paşa Lisesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini 1980-1986 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde tamamladı. 1989 yılında Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Bilim Dalı'nda doktora öğrenimine başladı. 1994 yılında “İki Ayrı Kalsiyum Hidroksit İçerikli Kanal Dolgu Patının Sitotoksisite, Apikal Sızdırmazlık ve Antimikrobiyal Etkinliklerinin Araştırılması ” konulu doktora tez çalışmasını tamamlayarak doktora derecesini aldı. 1998 yılında doçent, 2006 yılında Profesör unvanını aldı, 2000-2019 yılları arasında Başkent Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalında çalıştı. Haziran 2019 dan günümüze İstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki erkek çocuk babasıdır.ÖNEMLİ TARİHLER