Prof. Dr. Nevin Kartal

VAKALARLA ENDODONTİ

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelere paralel olarak, belki de en fazla ivme gösteren dişhekimliği alanların başında endodonti yeralmaktadır. Hasta bilincinin yükselmesi, hekimlerden daha fazla koruyucu yaklaşımlar ve endodontik tedaviler talep edilmesi şeklinde klinik tedavilere yansımaktadır. Hekimin baştan sona sert doku içerisinde, tamamen kapalı bir çalışma sahasında yaptığı tüm bu tedavi aşamaları, hem anatomik ve hem de teknik açıdan bazı sıkıntılarla beraber uygulanabilmektedir.

Bu sunumda endodontide klinik vakalar meslektaşlarımızla paylaşılacaktır.

Prof.Dr.Nevin Kartal Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1983 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitede Endodonti Bilim Dalında doktora öğrencisi olarak çalışmaya başlamış ve doktora tezini 1988 yılında bitirerek Endodontide ‘Bilim Doktoru’’ ünvanını almıştır. 1989 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı yıl içinde Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanarak 1989-1992 yılları arasında bu kadroda görev yapmıştır. Marmara Üniversitesinde 1992 yılında Doçent, 1998 yılında Profesör ünvanını almıştır. Üniversitede çeşitli akademik, idari kurullar / pozisyonlar ile mesleki eğitimlerde görev almıştır.

Türk toplumunda Kök kanal morfolojisi ile ilgili ilk uluslararası araştırmaları başlatmıştır. ‘’Klinik Endodonti’’ ve ‘’Diş beyazlatma’’ ilgi alanlarıdır.

Prof.Dr.Kartal yaptığı çalışmalar ile 1993 yılında Eczacıbaşı- Procter & Gamble Ağız ve Diş Sağlığı Bilim Teşvik Ödülünü kazanmıştır. Ayrıca çok sayıda TÜBİTAK ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğünün Bilimsel Yayınları Teşvik Ödüllerine sahiptir. SCI, SCI-Expanded ve Pubmed gibi saygın indekslerde taranan uluslararası yayınları, ulusal yayınları, uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulmuş tebliğleri ve mezuniyet sonrası eğitim kapsamında verdiği kurslar olmak üzere 200’ü aşkın bilimsel çalışması vardır. Ulusal ve uluslararası prestijli dergilerde bilimsel hakemlik yapmaktadır. Ayrıca Türkçe basılmış birkaç Endodonti kitabına da bölüm yazarı olarak katkıda bulunmuştur.

Prof.Dr.Nevin Kartal Endodonti doktora programı kapsamında çok sayıda doktora öğrencisi yetiştirmiştir. Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Endodonti Derneği (TED), European Endodontic Society (ESE), Third World Organisation Women in Science (TWOWS) dernekleri üyesidir.

Halen Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalında profesör olarak görev yapmaktadır.ÖNEMLİ TARİHLER