Prof. Dr. Nuray Çapa

PORSELEN LAMİNATE VENEERLER DE KLİNİK BAŞARIYI ETKİLEYENLER

Ön bölge diş restorasyonlarında, hasta fonksiyona ilave olarak estetik beklentilerinin de karşılanmasını istemektedir. Porselen laminate veneerler, hastaların bu beklentilerini diş sert dokusunda minimum hazırlıkla sağlayan restorasyonlardandır. Doğru bir planlama ve uyumlu bir ekip çalışması gerektiren porselen lamina restorasyonların klinik başarısı oldukça yüksektir. Klinikte bu başarıyı elde edebilmek, için dişte gerekli ön hazırlıkların yapılması, yeterli preparasyon, uygun seramik materyelinin seçimi ve titiz simantasyon işlemi gibi pek çok aşamaların doğru yapılması gerekir. Konuşmamızda klinik başarıyı etkileyen bu faktörler tartışılacaktır.

Prof. Dr. Nuray Çapa, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesinden mezun oldu. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalında, 2002 yılında Yüksek lisansını (Master) yaptı. 2005 yılında aynı fakültede doktorasını tamamladı. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalında 2007 yılında Yrd. Doç. Dr. ve 2012 yılında Doçent oldu. 2018 yılında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalında Profesör oldu. Çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel makalesi ve uluslararası bilimsel makalelerde atıfları bulunmaktadır. Estetik dişhekimliği, implant abutment seçimi, adeziv simantasyon, diş preparasyonu, ölçü ve porselen lamina simantasyonu gibi konularda konferanslar ve kurslar vermektedir. Halen Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.ÖNEMLİ TARİHLER