Prof. Dr. Nurcan Buduneli

Periodontal Hastalıklar Neden Sınıflandırılmalı?

Yeni Sınıflandırma Neleri Değiştirdi?

Tanı tedavinin ilk basamağıdır! Kesin tanısı konamayan hastalıklarda yapılan tedavi girişimleri, ampirik yani deneme tedavisinin ötesine geçemez ve sadece semptomatik nitelik taşır. Hastalıkların sınıflandırılması, doğru ve güvenilir tanı konulmasının yanı sıra klinikte karşılaşılan çeşitli durumlarla belirli bir sistematik ve düşünce sistemi içinde mücadele edilebilmesi için de gereklidir. Ayrıca, aynı ya da farklı disiplinlerde çalışan hekimlerin doğru iletişimi için de ortak bir dil kullanımı zorunludur. Periodontal dokuların klinik durumu, klinik olarak sağlıklı periodontal dokular, gingivitis veya periodontitis olarak tanımlanabilir. Periodontoloji kliniğinde, manuel periodontal sonda ile ölçülen sondalama derinliği periodontal dokuların sağlık durumunu değerlendirmek ve tedavi planlaması yapmak için yararlanılan en temel ölçümlerden biridir. Klinik ataşman seviyesi, sondalamada kanama ve plak indeksleri de periodontal tanı ve sınıflama için esas alınır. 2017 yılında yeniden yapılan periodontal hastalık sınıflandırması, önceki sınıflamalara göre önemli değişiklikler içermekte, diyabet tanısı ve tütün ürünü kullanımı doğrudan sınıflandırmayı etkilemekte ve yeni sınıflama periodontal tedavi planlamasını da kapsamaktadır.

Nurcan Buduneli Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuş ve aynı fakültede Periodontoloji Doktorası yapmıştır. Akademik hayatı süresince çeşitli Avrupa ülkeleri ve ABD’de konuk araştırmacı ve konuk öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerde 180’den fazla makalesi yayınlanmış, 2012 yılında InTech Yayınevi tarafından yayınlanan Pathogenesis and Treatment of Periodontitis adlı kitabın editörlüğünü yapmış, davet üzerine yazdığı Biomarkers in Periodontal Health and Disease:Rationale, Benefits, and Future Directions adlı kitap 2020 yılında Springer Yayınevi tarafından basılmıştır. Wiley Yayınevi tarafından yayınlanan Oral Diseases dergisinde 2016 yılından beri yardımcı editörlük yapmaktadır. Avrupa Periodontoloji Federasyonu davetlisi olarak çalıştaylara katılmış, 2015 yılında Londra’da yapılan Europerio 8 ve 2018 yılında Amsterdam’da yapılan Europerio 9 Kongrelerine davetli konuşmacı olarak katılmıştır. Periodontal hastalıkların yeniden sınıflandırılması amacıyla 2017 yılında ABD’de yapılan Dünya Çalıştayı’na davet edilerek Avrupa Periodontoloji Federasyonu delegesi olarak katılmıştır.ÖNEMLİ TARİHLER