Prof. Dr. Ömer Günhan

Ağızın potansiyel malign (prekanseröz) lezyonları

Ağız kanserleri önemli bir sağlık sorunudur ve tüm kanserler içinde sıklığı artan bir kanser grubudur. Ağız kanserlerinin büyük bir kısmı öncül bir evreden sonra gelişir veya kanserin çevresinde öncü bir lezyon bulunur. Ağız kanserlerinde iyi tedavi sonuçlarına ulaşabilmenin en uygun yolu lezyonları erken evrede, mümkün ise prekanseröz aşamada saptamak ile mümkündür. Ağız gibi kolay erişilebilir ve muayene edilebilir bir bölgede erken evrede kanserlerin önlenmesi diş hekimliği için önemli bir görevdir. Bu konuşmada ağzın kanser öncüsü lezyonları içinde yer alan lökoplaziler, eritroplazi, oral submüköz fibrozis ile otoimmün ve diğer kronik inflamatuar hastalıkların kanser oluşumundaki rolleri tartışılacaktır. Oral potansiyel malign olarak tanımlanan bu lezyonlarda risk belirlemede etkili olan, displazi derecelemesi, lezyona ve hastaya ait kanser gelişme riski ile ilişkili faktörler açıklanmaya çalışılacaktır. Özellikle artmaya başlayan insan papilloma virüsü (HPV) ilişkili ağız lezyonları üzerinde de durulacaktır. Ayrıca mukozalarda sık görülen, belirgin bir kanser riski taşımayan ancak prekanseröz lezyonlara benzer hastalıklardan da bahsedilecektir. Her kavram üzerinde durulurken tanı ve tedavi yaklaşımları da açıklanacak ve diş hekimlerinin yapması gerekenler işlenecektir.

Prof. Dr. Ömer Günhan 1977 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni bitirmiştir. 1985 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Patoloji de doktora derecesini almıştır. Doktora sonrası A.B.D'de Washington, Armed Forces Institute of Pathology ve İngiltere'de Liverpool Üniversitesi Patoloji Bölümü’nde araştırıcı olarak çalıştı. 1989’da Patoloji Doçenti, 1995 yılında Patoloji Profesörü oldu. 2001-2006 yılları arasında GATA Patoloji AD Başkanlığı yaptı. Türk Patoloji Dernekleri Federasyonu, Ankara Patoloji Derneği, Türk Sitopatoloji Derneği, International Association of Oral Pathologists ve American Society of Cytology derneklerinin üyesidir. Özellikle oral patoloji, baş, boyun patolojisi ve sitopatoloji konularında çalışmaktadır. İki yüz’ den fazla yurt dışı ve çok sayıda yurt içi yayını mevcuttur. İkisi oral ve maksillofasiyal patoloji konusunda olmak üzere patoloji konusunda üç kitabı ve üç kitapta bölüm yazarlığı mevcuttur. GATA ‘dan 2016 yılında emekli oldu ve halen TOBB ETU Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir.ÖNEMLİ TARİHLER