ÖNEMLİ TARİHLER

Prof. Dr. Pınar Kursoğlu

BRUKSİZMİN TEŞHİSİ VE KLİNİK YÖNETİMİ
OKLÜZAL SPLİNTLER

Uyku bozuklukları arasında yer alan bruksizm dişler ve restorasyonlarda sorunlara, Temporomandibular Rahatsızlıklara (TMR) neden olabilen ve çoğunlukla hastalar tarafından fark edilemediği için diş hekimlerinin klinik başarısını ve hasta-hekim güven ilişkisini tehdit eden sinsi bir etkendir.

Bu konferansta dişhekimlerinin klinik başarısını tehdit eden bruksizmin fark edilmesi ve klinik yönetimi için kullanılan okluzal splintler anlatılacaktır.

Özgeçmiş

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitenin Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı.

1996 yılında doktora eğitimi sırasında Amerika’ya gitti, “Kentucky Üniversitesi Orofasiyal Ağrı Merkezi” direktörü Jeffrey Okeson ve ekibiyle “Temporomandibular Rahatsızlıklar-TMR” (Çene Eklemi ve Çiğneme Kasları Rahatsızlıkları) alanında çalıştı. Ülkesine dönerek doktorasını tamamladı.

Dr. Kursoğlu, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde ‘Yardımcı Doçent’ olarak çalışmaya başladı. Aynı üniversitede ‘Doçent’ ve ‘Profesörlük’ ünvanlarını aldı.

Prof. Dr. Kursoğlu başta Temporomandibular Rahatsızlıklar olmak üzere, oklüzyon, lamina ve implant üstü protezleri de içeren sabit ve hareketli protetik uygulamalar ve uyku diş hekimliği (bruksizm, horlama ve uyku apnesi) üzerine 25 yılı aşkın süredir klinik ve bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. Alanıyla ilgili konferanslar vermekte, kurslar düzenlemektedir.

Prof. Dr. Pınar Kursoğlu halen Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

BRUXISM DIAGNOSIS AND MANAGEMENT
OCCLUSAL SPLINTS

Bruxism, which is one of the sleep disorders, is an insidious factor that may cause temporomandibular disorders and threatens the clinical success of dentists and the patient-doctor trust relationship because it is mostly not noticed by patients.

In this conference, the recognition and management of bruxism which includes occlusal splints applications will also be explained for sustainable clinical success.

Cv

Graduated from Istanbul University Faculty of Dentistry. In the same Faculty, Kursoglu started to her postgraduate education in the Department of Prosthodontics.

In 1996 during postgraduate education, went to America and got the opportunity to work with Jeffrey Okeson, director of the “Orofacial Pain Center” and with his team about “Temporomandibular Disorders-TMD” (Temporomandibular Joint and Masticatory Muscle Disorders) in University of Kentucky. After that experience, came back to homeland and completed her PhD programme.

Kursoglu started working at Yeditepe University Faculty of Dentistry as ‘Assistant Professor’ and took the degree of ‘Associate Professor’ and ‘Professor’ respectively in the same university.

Prof. Kursoglu pursues her clinical and scientific researches for over 25 years, mainly about temporomandibular disorders, occlusion, fixed and removable prosthetic applications including laminates and implant supported prosthesis, sleep dentistry (bruxism, snoring and sleep apnea). In these fields, she takes part in conferences and courses as a lecturer.

Pinar Kursoglu is still a member of Yeditepe University Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics as a Professor.Ana Sponsorlar

Destek Sponsorları