Prof. Dr. Pınar Kursoğlu

Horlama, uyku apnesi ve bruksizmi içeren uyku bozukluklarının teşhisi ve tedavisi uyku diş hekimliğinin alanını oluşturmaktadır.
Horlama ve uykuda solunum durmasıyla karakterize uyku apnesi uykuda yetersiz oksijen alımı ve kötü uyku kalitesi ile hayatı tehdit eden uyku bozukluklarındandır.
Uyku bozuklukları arasında yer alan bruksizm ise dişler ve restorasyonlarda sorunlara, Temporomandibular Rahatsızlıklara  (TMR) neden olabilen ve çoğunlukla hastalar tarafından fark edilemediği için diş hekimlerinin klinik başarısını ve hasta-hekim güven ilişkisini tehdit eden sinsi bir etkendir.
Günümüzde uyku bozukluklarını teşhis eden, farkındalık oluşturup tedavi sunan ve uzun vadede hastaların hayat kalitelerinin artırılmasında görev yapan profesyoneller içinde diş hekimleri olarak bizlerin rolünün çok büyük olduğu ortaya çıkmıştır.
Bu konferansta horlama ve uyku apnesinin teşhis ve tedavisi ve aynı zamanda sürdürülebilir klinik başarı için bruksizmin fark edilmesi ve yönetilmesini içeren oklüzal splint ve botoks uygulamaları da anlatılacaktır.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu.  Aynı üniversitenin Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı.

1996 yılında doktora eğitimi sırasında Amerika’ya gitti, “Kentucky Üniversitesi Orofasiyal Ağrı Merkezi” direktörü Jeffrey Okeson ve ekibiyle “Temporomandibular Rahatsızlıklar-TMR” (Çene Eklemi ve Çiğneme Kasları Rahatsızlıkları) alanında çalıştı. Ülkesine dönerek doktorasını tamamladı.

Dr. Kursoğlu, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde ‘Yardımcı Doçent’ olarak çalışmaya başladı. Aynı üniversitede ‘Doçent’ ve ‘Profesörlük’ derecelerini aldı.

Prof. Dr. Kursoğlu başta Temporomandibular Rahatsızlıklar olmak üzere, oklüzyon, lamina ve implant üstü protezleri de içeren sabit ve hareketli protetik uygulamalar ve uyku diş hekimliği  (bruksizm, horlama ve uyku apnesi) üzerine 25 yılı aşkın süredir klinik ve bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. Alanıyla ilgili konferanslar vermekte, kurslar düzenlemektedir.

Prof. Dr. Pınar Kursoğlu halen Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.ÖNEMLİ TARİHLER