Prof. Dr. Sadullah Üçtaşlı

Seramik ve Seramik-Benzeri Materyallerin Klinik Uygulama Alanları ve Uygun Simantasyon Tekniği

Seramik ve seramik-benzeri materyaller: cam-matriks seramik, rezin-matriks seramik ve polikristalin seramik olmak üzere 3 ana gruba ayrılır. Adeziv simantasyon tekniği, cam-seramik restorasyon uygulamaları için geliştirildi. Adeziv simantasyon işlemi sırasında, hem restorasyon iç yüzeyinde hemde dayanak diş yüzeyinde ilave işlemler gerçekleştirilir. Dayanak diş yüzeyinde, kesim derinliğinin, mine, dentin veya mine-dentin yüzeylerini içermesine bağlı, pürüzlendir-yıka (etch-and-rinse), pürüzlendir-kurut (etch-and-dry) veya her iki işlemi içeren seçici pürüzlendirme (selective-etch) adeziv işlem uygulanır. Restorasyon iç yüzeyinde, hidroflorik asit ile pürüzlendirme işlemini takiben silan uygulaması ve ışık- veya dual-polimerize kompozit rezin yapıştırma simanı kullanılır. Adeziv simantasyon tekniği, rezin-seramik restorasyon uygulamalarında da tercih edilir. Polikristalin seramik (zirconia/Y-TZP) tam kron-köprü uygulamalarında, rezin modifiye cam iyonomer veya kendinden adeziv rezin siman kullanımı ile geleneksel simantasyon tekniği uygundur. Ancak, adeziv-köprü/rezin-bağlı köprü uygulamalarında, adeziv simantasyon tekniği uygundur ve restorasyon iç yüzeyinin kumlama işlemi ile pürüzlendirilmesini takiben MDP içeren adeziv ve MDP içeren kimyasal- veya dual-polimerize kompozit rezin yapıştırma simanı kullanılır.

Bu sunumda, “dental materyal bilgisi klinik başarıyı etkiler” düşüncesi ile polikristalin seramik/3Y-TZP, 4Y-TZP, 5Y-TZP/monolitik kron-köprü uygulamaları ve adeziv simantasyon tekniği/hemen dentin kapama (IDS=Immediate Dentin Sealing) ertelenen dentin kapama (DDS=Delayed Dentin Sealing) uygulamaları hakkında günümüze ait kanıta dayalı bilgiler anlatılacaktır.

Orta ve Lise eğitimini, TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında İngiltere, Birmingham Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesinde “Some Mechanical Properties of Resin-Based Dental Materials” isimli tez çalışması ile doktora eğitimini bitirdi. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde, 1995 yılında Doçent, 2000 yılında Profesör ünvanları ile tam zamanlı öğretim üyeliği görevine devam etmektedir. 2002-2004 yılları arasında, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesinde, Dekan olarak idari görevde bulundu. Davetli araştırmacı olarak, 3 veya daha fazla sürelerde, Amerika-New York Üniversitesi, Kanada-Toronto Üniversitesi, Japonya-Tokyo Üniversitesi ve Finlandiya-Turku Üniversitesinde araştırmalar gerçekleştirdi. Uluslararası ve ulusal diş hekimliği dergilerinde, sırasıyla 26 ve 51 adet makalesi yayınlandı. Uluslararası ve ulusal diş hekimliği kongre veyasempozyumlarında 254 adet sözlü ve/veya poster sunumu gerçekleştirdi. Uluslararası ve ulusal diş hekimliği toplantılarında, 55 sunum ile davetli konuşmacı olarak bulundu. Evli ve 1 çocuk sahibi olan Sadullah Üçtaşlı’nın, eşi ve kızı dişhekimidir.ÖNEMLİ TARİHLER