Doç. Dr. Salih Doğan

EÇÇ Vakalarında Davranış Yönlendirmesi, Sedasyon ve Genel Anestezi Uygulamaları

Ülkemizde olduğu gibi çocukların erken yaşlarında çürük risk analizinin yapılmadığı ve çürük engelleyici programların sistematik olarak uygulanmadığı ülkelerde EÇÇ, yüksek görülme sıklığına sahip bir ağız diş sağlığı sorunudur. Etkilenen hasta grubunun küçük yaşta olması yanı sıra süt dişlerindeki aşırı madde kaybı ile derin çürüklerin varlığı çocuk diş hekimleri için bu hastaları zor hasta grubuna sokmaktadır. Çocuk diş hekimleri tüm hastalarında olduğu gibi davranış yönlendirme tekniklerini kullanarak dental tedavi ihtiyacını gidermeye çalışırlar ve koruyucu önlemler hakkında aileye eğitim verirler. Tüm bu çabaya rağmen başarlığı olunamayan vakalarda ise hastanın tedavi ihtiyacına göre sedasyon ve genel anestezi gibi farmakolojik yöntemlerin tercih edilmesi gerekmektedir. 

1999 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan Dr. Salih Doğan, 2008 yılında doktora eğitimini tamamlamış ve 2009 yılında Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Yardımcı Doçent Doktor olarak göreve başlamıştır. Atama tarihinden itibaren Erciyes Üniversitesi Pedodonti Anabilim Dalı’nın kuruluşunda görev almış olan Dr. Doğan, 2021 yılına kadar Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yerine getirmiş ve halen aynı Anabilim Dalı’nda Doçent kadrosunda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Pedodonti Derneği yönetim kurulu üyeliği görevinin yanı sıra çok sayıda akademik derginin yayın kurulunda görev yapmaktadır. Doç. Dr. Salih Doğan Pedodonti alanındaki 14 senelik akademik ve klinik çalışma süreci içinde; genel anestezi ile sedasyon altında tedaviler başta olmak üzere, çürük oluşumu açsından minenin kristal yapısındaki bireysel farklılıklar, teşhis ve tedavi planlaması, çocuklarda oklüzyon yönetimi özel ilgi alanlarıdır.ÖNEMLİ TARİHLER