Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN

Adezyonun Temel Konsepti ve Uygulama Aşamaları

Güncel adeziv materyallerin gelişmesi adeziv uygulamaların çok daha geniş endikasyonlar dahilinde kullanılmasına olanak sağlarken yüksek teknik hassasiyet gerektiren komplike uygulama tekniklerinin de daha basitleştirilmiş uygulama prosedürleri dahilide uzun dönem yüksek klinik performans elde edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Panel dahilinde güncel adezyon stratejileri dahilinde geliştirilen farklı yapıdaki ve stratejilerdeki adeziv sistemlerin uygulama aşamaları ve adeziv bağlanmanın optimal koşullarda elde edilebilmesi için dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili klinik ipuçları, doğrular ve yanlışlar tartışılacaktır.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1991 yılı mezunudur. 1998 yılında Diş Hastalıkları ve Tedavisi AD ‘da Dr. Med. Dent., 2004 yılında Doçent ve 2009 yılında Profesör unvanlarını almıştır. Halen Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları; adeziv diş hekimliği, estetik restoratif uygulamalar ve klinik ömürleri, antibakteriyal restoratif materyaller, cam iyonomer restoratif materyaller ve minimal invaziv koruyucu uygulamalardır. İlgi alanları ile ilgili uluslararası indekslerce taranan dergilerde orijinal araştırma eserleri, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, kurs ve konferans katılımları ve pek çok sunumları bulunmaktadır. International Association for Dental Research (IADR) ve EDAD üyesidir ve Restoratif Diş Hekimliği Derneği başkan yardımcısıdır. European Federation of Conservative Dentistry (EFCD) yönetim kurulu üyesi ve 2021’den itibaren başkanıdır. International Association for Dental Research (IADR)’ün Avrupa Kıtası Divizyonu (CED) Türkiye’ yi temsil eden yönetim kurulu üyesidir. 2007 yılından beri Quintessence Türkiye dergisinin çeviri editörlüğünü yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası kitaplarda bölüm yazarlıkları mevcuttur. Ulusal ve uluslararası indekslerce taranan birçok dergide hakemlik ve yayın kurulu üyelikleri mevcuttur. Prof. Dr. Türkün evli ve bir çocuk annesidir.ÖNEMLİ TARİHLER