Prof. Dr. Selim Badur

...

  • Professor Dr Selim BADUR, Tıbbi Mikrobiyoloji dalında doktorasını (PhD) İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesinde almış; 1982-84 ve 1993-95 yılları arasında Paris-Pastör Enstitüsünde araştırıcı olarak görev yapmıştır. 1996-98 yıllarında Güney Paris Tıp Fakültesi- Hopital Kremlin Bicêtre hastanesinde misafir öğretim üyesi olarak çalışmış olan Dr Badur, Fransız Bilim Akademisi üyesi olup, Dünya Sağlık Örgütü Viral Hepatitis Prevention Board yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuş (2002-2015); ayrıca aynı kuruluşun, Global Hepatitis Network komisyonu (2004-2006) ve European Scientists Working on Influenza Group (ESWI) grubu üyeliğinde (2012-2015) görev almıştır;
  • Dr Badur, 1980 yılında çalışmaya başladığı, 1995-2015 yılları arasında Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı başkanlığı yaptığı İstanbul Tıp Fakültesinde, 2000-2015 döneminde “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Influenza Referans Laboratuvarı”’nın yürütücülük görevini gerçekleştirmiş; 2009-2017 yılları arasında ise Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Tıbbi çeviri dersleri vermiştir;
  • Dr Badur 2001-2005 yılları arasında AIDS Savaşım Derneği başkanlığı, 2002-2006 yıllarında, kurucu üyesi olduğu Viral Hepatitle Savaşım Derneği başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur;
  • Dr Badur 144 adet, SCI kapsamındaki dergilerde yer alan bilimsel makalenin, 400’den fazla Ulusal dergilerde yayınlanmış makalenin yazarlarından olup, Viral Hepatitler, Influenza, Aşılar ve Viral Patogenez konuları başta olmak üzere, mikrobiyolojinin farklı alanlarında çok sayıda konuşma gerçekleştirmiş; 2013-2017 yılları arasında Nature Series dergisi hakem kurulunda görev yapmıştır;
  • Ülkemizde Sağlık Bakanlığı Aşı Danışma Kurulu, Pandemi komisyonu ve Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar grubu üyeliğinde bulunan Dr Badur, 2015 yılında Üniversitedeki görevinden ayrılarak GSK-Aşı kuruluşunda Gelişmekte olan ülkeler Aşı Bilimsel Danışmanı (Scientific Affairs and Public Health Director for Emerging Market) olarak çalışmaya başlamıştır.
  • Aralık-2015 döneminde Üniversitedeki görevinden ayrılan Dr Badur, bu tarihden başlayarak GSK-Vaccines kuruluşunda “Gelişmekte olan Ülkeler-Aşı Bilimsel Danışmanı” olarak görev yapmakta ve Asya & Afrika ülkelerinde çeşitli projelerde çalışmaktadır.
  • Dr Badur, 19 yıldır 95.0 FM Açık Radyoda “Önce Sağlık” programını; aynı radyoda Nisan 2020 tarihinden bu yana “Corona Günleri” programını yapmaktadır.ÖNEMLİ TARİHLER