Prof. Dr. Senem Selvi Kuvvetli

EÇÇ Olgularında Güncel Tedavi Yaklaşımları ve Oral Rehabilitasyon
Erken çocukluk dönemi çürükleri (EÇÇ) 6 yaşından küçük çocuklarda, süt dişlerini etkileyen yaygın, kronik ve ağız boşluğundaki kariyojenik bakterilerden kaynaklanan enfeksiyöz bir hastalıktır. Bu çürük lezyonları tedavi edilmediğinde, bu hastalığa sahip çocuklarda, ağrı, çenelerde ve diş arklarında yer kaybı, büyüme ve gelişimin ve yaşam kalitesinin bozulması, sürekli dişlenmede yeni çürük lezyonlarının oluşma riskinin artması gibi sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Şiddetli EÇÇ olgularında çürük lezyonlarının diş sert dokularında aşırı harabiyete neden olduğu ve pulpa kaynaklı akut ve kronik enfeksiyonların meydana geldiği görülmektedir. EÇÇ olgularının tedavisinde biyomimetik dental materyallerin kullanımı ile minimal invaziv yaklaşımlar, Atravmatik Restoratif Tedavi (ART) Interim Terapötik Restorasyonlar (ITR), vital ve nonvital pulpa tedavileri, güncel restoratif materyallerin kullanıldığı restorasyonlar ile, tam koronal restorasyonlar (prefabrike paslanmaz çelik ve zirkonya kuronlar) kullanılmaktadır. Tedavisi mümkün olmayan süt dişlerinin çekimini sabit ve hareketli yer tutucu uygulamaları izlemektedir. Yüksek çürük risk grubunda yer alan bu olguların sık aralıklarla düzenli olarak izlenmesi, ileri yaşlarda ve sürekli dişlenmeye geçişte, diş çürüğünden kaynaklanacak sorunların önlenmesini ve/veya en aza indirgenmesini sağlamaktadır. Bu sunumda bu güncel tedavi yaklaşımları ve sonucunda elde edilen oral rehabilitasyon olgu hikayeleri ile birlikte anlatılacaktır.

Prof. Dr. Senem Selvi Kuvvetli, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’nda 2002 yılında tamamladı. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladıktan sonra, 2012 yılında Doçent ve 2019 yılında Profesör ünvanını aldı. Halen Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bilimsel araştırma ve klinik ilgi alanları arasında Kariyoloji ve Koruyucu Diş Hekimliği, Süt ve Genç Sürekli Dişlerde Pulpa Tedavileri ve Dental Travma yer almaktadır.ÖNEMLİ TARİHLER