Prof. Dr. Sevcan Kurtulmuş Yılmaz

İMPLANTOJİDE ÖLÇÜ TEKNİĞİ VE MATERYALİ SEÇİMİ

Doğal dişlerin aksine, osseointegre implantlar protetik restorasyonlardaki ufak uyumsuzlukları tolere etme kapasitesine sahip değildir. Bu nedenle implant destekli protezlerde pasif bir uyumun sağlanması, uzun dönem başarının elde edilmesinde en önemli faktörlerden biridir. Pasif uyumlu bir restorasyonun fabrike edilebilmesi için doğru bir protetik iş akışı yürütülmelidir ve bu akışın ilk basamağı ölçü işlemidir. Dijital teknolojinin diş hekimliğine hızlı entegrasyonu ile intraoral tarayıcılar ile alınan dijital ölçüler konvansiyonel ölçü tekniklerine güçlü bir alternatif olarak gösterilmektedir. İmplant sayısı, implantlar arası açısal farklılıkların varlığı, implantın yerleştirilme derinliği gibi faktörler ölçü prosedürü etkilemekte ve klinikte vakaya uygun ölçü tekniği ve materyali seçimi hekimler için zorlayıcı olabilmektedir. Bu sunumda, ölçünün doğruluğunu etkileyen faktörler ele alınacak ve farklı vaka senaryolarına göre ölçü tekniği seçimi hakkında ipuçları verilecektir.

2006 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl aynı üniversitenin Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimini, 2011 yılında Yakın Doğu Üniversitesi’nde “Farklı Zirkonya Tam Seramik Sistemlerinin Translusensi ve Renk Özelliklerinin Karşılaştırılması” başlıklı doktora tezini savunarak tamamlanmıştır. Akademik hayatına Yakın Doğu Üniversitesi’nde devam etmiş; 2015 yılında doçent unvanı almış 2021 yılında profesörlüğe yükseltilmiştir. 2017 yılı haziran ayından bu yana, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

SCI indeksli ve ulusal dergilerde çok sayıda makalesi; kongre ve sempozyumlarda konuşmaları, sunumları ve ödülleri bulunmaktadır. Saygın dergilerde hakemlik görevi yapmaktadır. Akademik ilgi alanları; dental seramikler, implantoloji, estetik diş hekimliği, renk, lazerler ve diş hekimliği eğitimidir.ÖNEMLİ TARİHLER