Dr. Yeşim Deniz

Konik Işınlı BT Endikasyonları ve Değerlendirme Prensipleri

Maksillofasiyal görüntülemede çok yararlı bir görüntüleme metodu olarak görülen Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT)’nin en yaygın endikasyonlarını gömülü dişlerin lokalizasyonunun değerlendirilmesi, dento-alveolar travmaların takibi, ortognatik cerrahi planlamaları ve tedavi sürecinin takibi, implant cerrahilerinin ve endodontik tedavilerin planlaması, odontojenik kistler ve tümörlerin teşhis ve tedavisi oluşturmaktadır. Bununla birlikte diş hekimleri KIBT görüntülerini implant cerrahisini en uygun şekilde tamamlamak ve başarız implantlardan kaçınabilmek için rehber plaklar üretmekte de kullanmaktadır. KIBT ayrıca ortodontik tedavi planlamalarında ve hava yolu analizlerinde de kullanılabilmektedir. Ancak KIBT geniş endikasyon yelpazesinin yanısıra iyonize radyasyon ile çalışmaktadır. Bu nedenle doğru endikasyonlarla KIBT görüntülemelerini yapmak ve elde edilen görüntüyü uygun şekilde değerlendirmek oldukça önem taşımaktadır.

Dr.Öğr.Üyesi Yeşim Deniz 1986 yılı Ankara doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamlamıştır. 2009 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan Yeşim Deniz 2012 yılında ilk gerçekleştirilen DUS sınavı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’nda uzmanlığa başlamıştır. 2015 yılında uzmanlık eğitimini tamamlamış ve Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde ağız, diş ve çene radyolojisi uzmanı olarak 2018 yılına kadar çalışmıştır. 2018 yılından beri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Dr.Öğr.Üyesi Yeşim Deniz’in tamamlamış olduğu 2 proje yürütücülüğü ve 4 projede de araştırmacılığı bulunmaktadır. 4 adet kitap bölümü yazarlığı bulunan araştırmacının 10’un üzerinde uluslararası ve yine 10’un üzerinde ulusal yayını bulunmaktadır. Dr.Öğr.Üyesi Yeşim Deniz konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, radyobiyoloji, adli diş hekimliği ve sanal gerçeklik teknolojisinin sağlıkta uygulamaları ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.ÖNEMLİ TARİHLER