Prof. Dr. Ali Murat Kökat - Prof. Dr. Atila Ertan

Porselen Laminat Venerlerde Preparasyon ve Ölçü 09 Eylül 2022 09:00-12:00

...

 

Prof. Dr. Ali Murat Kökat

1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nden mezun olan Prof. Dr. Ali Murat Kökat, 2004 yılında aynı fakültenin Protetik Diş Tedavisi ABD'da doktorasını tamamlamıştır. Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra 2008-2009 arasında Rheinische Friedrich Wilhelms Üniversitesi'nde, Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi departmanında ITI bursiyeri olarak bulunmuştur. 2012 yılında doçentlik ünvanını almış, 2018 yılında da Profesörlük kadrosuna atanmıştır. İstanbul Aydın Üniversitesinde öğretim üyeliği ve serbest muayenehanecilik yapmaktadır.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirilerinin yanısıra dijital dişhekimliği, porselen laminate veneerler ve implantoloji alanlarında yurtiçi ve yurtdışı kurslar vermekte ve konuşmacı olarak faaliyet göstermektedir. Bugüne dek 8 kitabın Türkçe’ye çevirisini gerçekleştirmiş, implantoloji alanında 2 uluslararası kitapta da bölüm yazarlığı yapmıştır. ITI, EAO ve TPİD üyesidir. ITI Türkiye & Azerbaycan Bölümü başkanıdır.


Prof. Dr. Atila Ertan

Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. H.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi bölümünde başladığı doktora eğitimini 2001 yılında başarı ile bitirerek aynı bölümde uzman doktor olarak çalışmaya başladı. 2005-06 yılında Hollanda, Amsterdam’da TÜBİTAK BİDEB doktora sonrası araştırma programı ile misafir araştırmacı olarak çalışmalarda bulundu. 2010 yılında Yrd. Doç. Dr., 2011 yılında Doç. Dr. ve 2018 yılında Profesör ünvanlarını aldı. Halen aynı fakültede öğretim üyesi ve H.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Ar-Ge koordinatörü olarak çalışmaktadır. Bunun dışında meslek sonrası eğitim faaliyetleri kapsamında implant ve estetik dişhekimliği, dental fotoğrafçılık konu başlıklarında kurslar vermektedir.ÖNEMLİ TARİHLER