Doç. Dr. Bora Korkut

Güncel Tekniklerle Diastema Kapama Restorasyonları 09 Eylül 2022 09:00-12:00

Direkt kompozit rezin restorasyonlar gelişen adeziv diş hekimliği materyal ve metotlarına paralel olarak arka dişlerde olduğu kadar ön dişlerde de sıklıkla uygulanmaktadır. Doğal diş estetiğini en iyi şekilde taklit edecek restorasyonların oluşturulmasında minimal invaziv oluşları ve tek seansta bitirilebilme gibi avantajlarıyla birçok olguda tercih edilmektedirler. Dişler arasındaki boşluklar olan diastemaların restorative olarak kapatılması işlemi, hastanın estetik gülüşünü tamamlamak amacıyla özellikte ortodontik tedavi sonrasında sıklıkla uygulanmaktadır. Dişlerin aks, tork ve pozisyonları doğru olduğunda bu işlem için en iyi seçenek, direkt kompozit restorasyonlar olup bu şartlar sağlandığı takdirde restorasyon çoğu kez preparasyonsuz olarak yapılabilmektedir. Renk uyumu hatalarını minimalize edebilen gelişmiş optik ve mekanik özellikleri olan rezin kompozit materyaller ve güncel tekniklerin de kullanılması ile, diastema kapama restorasyonları günümüzde kolaylıkla uygulanabilen ve uzun dönem klinik başarı sağlanabilen restorasyonlar haline gelmiştir. Bu uygulamalı kursun ilk bölümünde diastema kapama restorasyonları için tedavi planlaması ve material seçimi konuları tartışılacak ve katılımcılarla eş zamanlı olarak güncel tekniklerden ‘injection moulding’ ile major diastema kapatılması yapılacaktır. Kursun ikinci bölümünde ‘free-hand additive tabakalama’ tekniği kullanılarak monokromatik diastema kapatılması eşzamanlı olarak yapılacaktır

1984 Yılında İzmir’ de doğdu. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ nden 2008 yılında mezun oldu ve aktif diş hekimliği hayatına başladı.

2015 yılında Marmara Ünivesitesi Diş hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı’ nda ‘Aşınmış dişlerde boyut değişikliklerinin uzun dönem ölçülebilirliğinin çeşitli metotlarla değerlendirilmesi’ konulu Doktora tezini sundu ‘Ph.D.’ ve aynı zamanda ‘Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı’ ünvanlarını aldı.

2015 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı’ nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2018 yılında ‘Dr. Öğr. Üyesi’ ünvanını ve son olarak 2022 yılında ‘Doçent’ ünvanını aldı.

Diş aşınmaları, çürük lezyonlarının teşhisi ve tedavisi, pre-restoratif uygulamalar, direkt ve indirekt restorasyonlar, dental fotoğrafçılık, diş beyazlatma ve diş hekimliğinde magnifikasyon ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda birçok bilimsel yayını bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslaarası alanda çok sayıda kongre ve toplantıda davetli konuşmacı olarak sunum yapmıştır. Ayrıca 2015 yılından bu yana anterior kompozit restorasyonlar, posterior kompozit restorasyonla ve dental fotoğrafçılık ile ilgili 80’den fazla uygulmalı kursta eğitmen olarak görev almıştır.ÖNEMLİ TARİHLER