Dr. Naci Murat

Bilimsel Çalışma Planlamada İstatistiksel Süreç 09 Eylül 2022 14:00-17:00

 • Bilimsel çalışmalarda istatistiğin rolü
 • Çalışmanın planlanma sürecinde istatistiksel teknikler
 • Araştırma hipotezlerinin oluşturulması
 • Hipotezlere göre örnek genişliğinin belirlenmesi
 • Örneklerin seçim yöntemleri ve randomizasyon teknikleri
 • Çalışma tasarımının oluşturulması
 • Veri giriş şablonlarının hazırlanması
 • Analiz sonuçlarına ilişkin boş tabloların oluşturulması
 • Analiz için kullanılacak istatistiksel yöntemlerin gerekçeleri ile belirlenmesi
 • Etik kurul başvuru formunda istatistiksel sürecin tamamlanması
 • Uygulama

 

1981 yılında Trabzon'da doğdu. 2004 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İstatistik Bölümü'nden mezun oldu. İstatistik alanında 2005 yılında yüksek lisans ve 2008 yılında Doktora derecesi aldı. Dr. Murat, 2013 yılından bu yana Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı tarafından desteklenen Online İstatistiksel Otomasyonunu (www.eistatistik.com) geliştirdi. Veri analizi sürecinde özellikle Diş Hekimliği Fakülteleri, Tıp Fakülteleri ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri'nde on binden fazla akademik çalışmaya (tez ve makale) katıldı. Buna ek olarak, şu anda sağlık bilimleri alanında sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları üzerinde çalışmaktadır.ÖNEMLİ TARİHLER