Prof. Dr. Önjen Tak

İmplant Destekli Tam Ark Protezlerde Güncel Ölçü Yöntemleri ve Klinik İpuçları 09 Eylül 2022 09:00-12:00

Ortalama yaşam süresinin uzaması ile birlikte geriatrik hasta popülasyonunun artmasına bağlı olarak diş hekimlerinin karşılaşacağı tam dişsizlik vakaları her geçen gün daha da artmaktadır. Buna paralel olarak yakın döneme kadar tam dişsizlik vakalarında temel tedavi yaklaşımı olarak kullanılan tam protezler, günümüzde hastaların yaşam kalitelerini arttırma isteği ve sabit bir protez kullanma talebi sonucunda artık yerini implant destekli sabit ya da hibrit protezlere bırakmaktadır.
Tam dişsizliğin implant destekli sabit ya da hibrit protezler ile tedavisinde en kritik aşamalardan biri doğru ölçü yöntemi ile implantların kemik içerisindeki konumlarının ve birbirleri ile olan ilişkilerinin hatasız bir şekilde modele aktarılmasıdır. Kullanılacak olan ölçü maddesinin ve ölçü yönteminin seçimi ile birlikte klinik ve laboratuvar ölçü iş akışları yapılacak implant destekli protezin uzun dönem başarısında biyomekanik açıdan kritik öneme sahip olan restorasyonun pasif uyumunu doğrudan etkilemektedir.
Yarım günlük bu kurs; güncel ölçü maddeleri, farklı ölçü teknikleri, ölçü hassasiyeti değerlendirme yöntemleri, ölçü aşamasında ortaya çıkabilecek problemler ve çözümleri, pasif uyumun kontrolü ve vakalar eşliğinde güncel klinik iş akışı konularını içeren teorik bölüm ile implant yerleştirilmiş tam dişsiz modeller üzerinde açık kaşık ölçü postlarının splintlenmesi, tam ark açık kaşık ölçü alınması ve ölçü doğrulama işlemi ile pasif uyum kontrolünün nasıl yapıldığı konularını içeren uygulama bölümünden oluşmaktadır.

Zaman Çizelgesi:
1 saat teorik sunum
15 dakika kahve arası
1 saat 45 dakika hands-on uygulama

 

2004 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan Dr. TAK, 2008 yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. 2009 yılında Yardımcı Doçent, 2017 yılında Doçent ve 2022 yılında Profesör unvanlarını aldı.

Dr. TAK, 2008-2017 yılları arasında çalıştığı Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nı kurdu; dekan yardımcısı ve anabilim dalı başkanı olarak görev yaptı. 2017-2021 yılları arasında İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde görev yapan Dr. TAK, 2020-2021 yılları arasında başhekim yardımcısı olarak çalıştı. 2021 yılında İstinye Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde göreve başlayan Dr. TAK, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nı kurdu ve halen dekan yardımcısı ve anabilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır.

Dr. TAK, 2012 yılında RWTH Aachen Üniversitesi’nde “Laser in Dentistry” mastership programını tamamladı.

Ulusal/uluslararası birçok derneğin aktif üyesi olan Dr. TAK; 2018 yılından itibaren “ITI Fellow” ve 2021 yılından itibaren “Osseoentegrasyon Derneği Bilimsel Komite Üyesi”dir. 2012 yılında kurduğu ITI İzmit Çalışma Kulübünün direktörlüğünü 7 yıl sürdüren Dr. TAK, 2021 yılından beri ITI İstanbul Akademik 1 Çalışma Kulübünün direktörlüğünü yürütmektedir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde 100’ün üzerinde bildiri ve bilimsel makalesi, 1 kitap editörlüğü ve kitap bölüm yazarlıkları bulunan Dr. TAK; implant üstü protezler, hibrit protezler, All-on-4® ve estetik konularında eğitimler vermektir.ÖNEMLİ TARİHLER