Dr. Özgür Yıldırım Torun

İnformatif Dental Fotoğrafçılık 09 Eylül 2022 09:00-12:00

Günümüzde, hastaların yüksek estetik beklentilerini karşılamak için diş hekimleri oldukça fazla çaba göstermektedir. Diş hekimliğindeki çok boyutlu iletişimin en önemli parçasını fotoğraflar oluşturmaktadır. Dental fotoğrafçılık, profesyonel gelişmemiz için gerekli temel enstrumanlardan biri olmasının yanı sıra, hasta-hekim ve laboratuvar üçgenindeki etkileşimin de tam merkezine oturmaktadır. ‘’Neden Dental Fotoğrafçılık?’’ sorusunun teorik temellerinin anlatılacağı bölümün ardından, klinik ortamı simüle eden şartlarda en çok kullanılan ağız içi ve ağız dışı fotoğrafların çekimi yapılarak, örnekler üzerinden istenilen fotoğrafın nasıl olması gerektiği tartışılacaktır.

 • 09:00-10:00 Teorik
  • Fotoğraf ekipmanları. Doğru ekipman kombinasyonu nasıl seçilir ?
  • Fotoğraf terimleri
  • Pozlama kavramı ve klinik koşullar içerisinde karşılığı
  • İntraoral fotoğraf çekim teknikleri ve kullanılan ekipmanlar
   • Retraktör, intraoral aynalar, kontrastörler, braket
  • Ekstraoral fotoğraf çekim teknikleri ve kullanılan ekipmanlar
   • Paraflaşlar, softboxlar, reflektörler, tripod
  • Kamera ayarları, pozlama mantığı, beyaz dengesi, flaş ayarları
 • 10:00-10:30 Pratik
 • 10:30-12:00 Pratik
  • Model eşliğinde, intraoral ve ekstraoral fotoğraf çekimi

 

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD’da ‘’Erişkin periodontitisli hastalarda etken bakterilerin PCR ile tanısı’’ isimli master tez çalışmasını 1999 yılında tamamladı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD’da ‘’Oral patojenlerin letal fotosensitizasyonu’’ isimli doktora tez çalışmasını 2007 yılında tamamlayarak mikrobiyoloji doktoru unvanını aldı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı’nı 2016’da bitirdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Marka İletişimi Programı’nı 2019’da bitirdi.

1997 yılından bu yana serbest diş hekimi olarak sürdürdüğü klinik çalışmalarına halen Ankara’da kendi kliniğinde devam etmektedir. Klinik havasının mikrobiyal kontrolü, diş hekimliğinde ozon plazma uygulamaları, implant ve perioplastik cerrahi, restoratif diş hekimliği ve dental fotoğrafçılık özel ilgi alanlarıdır.

DSLR kameralar ile kullanılan Owlbracket ürününün tasarımcısıdır. Kompozit rezinlerle estetik uygulamalar, dental fotoğrafçılık ve ozonla diş beyazlatma konularında eğitimler vermektedir

DENEYİM
1997-2019 Serbest diş hekimi
2000-2007 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD araştırma görevlisi

EĞİTİM
1991-1997 Marmara Üniversitesi Diş Hakimliği Fakültesi
1 997-1999 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD
2000-2007 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD
2014-2016 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı
2017-2019 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Marka İletişimi Programı

[Derece]
> Diş hekimi (DDS) 1997
> Master (MSc) 1999
> Doktora (PhD) 2007ÖNEMLİ TARİHLER