ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Kuralları

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 7 Temmuz 2023, Cuma
 


Bildiri gönderimi yalnızca online bildiri modülü aracılığı ile yapılacaktır. Faks, elektronik veya normal posta kanalı ile gönderilecek bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bilimsel komite, çalışmaların içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şekil ya da kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.

Değerlendirme sonuçları tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai kararı dikkate almaları gereklidir.

Her bildiri için bir adet “sorumlu yazar” belirtilmeli, e-posta ve iletişim bilgileri yazılmalıdır.

Bildiri gönderimi sırasında tercih edilen sunum şekli (sözlü/poster) mutlaka belirtilmelidir.

Bildiriler poster ve sözlü şekilde sunulacaktır. Kabul edilen ve sunulan poster ve sözlü bildirilerin özetleri TR-dizinde yer alan ADO Klinik Bilimler Dergisi'nde yayınlanacaktır.

BİLİDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

 • Bildiri girişlerinin hem Türkçe hem İngilizce olarak hazırlanması ve yazım kurallarına uyulması zorunludur. Bu konuda sorumluluk yazarlara aittir.
 • Bir kişi 1 sözlü ve 1 poster veya 2 poster olmak üzere en fazla 2 bildiride sunucu olarak yer alabilir.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan belirtilmemelidir. Yazar ad ve soyadının sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
 • Bildiri özetlerinde AMAÇ, GEREÇ VE YÖNTEM, BULGULAR ve SONUÇ alt başlıkları yer almalıdır. Olgu sunumlarında ise AMAÇ, OLGU SUNUMU ve SONUÇ alt başlıkları bulunmalıdır.
 • Bildiri gönderimi sırasında 3 adet anahtar kelime belirtilmesi zorunludur. Anahtar kelimeler; sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde ve alfabetik sıraya göre yazılmalı, noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.
 • Özetin tamamı başlık ve yazar adları hariç 300 kelimeyi geçmemelidir. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar nitelikte olmalıdır ve 10 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Latince terim ve tür adları yazarken italik karakter kullanılmalıdır. (örn: in vitro, staphylococcus aureus)
 • Ondalık işareti olarak nokta kullanılmalı, rakam ile birim arasında boşluk bırakılmalıdır. (örn: 12.3 mm, 4.5 kg/cm2, 37.2 °C) 
 • Bildiri özetlerinde kesinlikle tablo, şekil, grafik ve resim kullanılmamalıdır.
 • Bildiriyi sunacak kişinin, programda belirtilecek tarih ve saatte bildirisini bizzat sunması gerekmektedir. Aksi halde katılım sertifikası verilmeyecektir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildiri özetleri ile ilgili her türlü sorunuz için tdb@opteamist.com adresine sorularınızı iletebilirsiniz.

Bildiri Konuları

 1. Dişhekimliği Temel Bilimleri
  • Anatomi
  • Biyokimya
  • Farmakoloji
  • Histoloji ve Embriyoloji
  • Oral Patoloji
  • Tıbbi Biyoloji ve Genetik
  • Mikrobiyoloji
  • Halk Sağlığı
  • Koruyucu Dişhekimliği
 1. Dişhekimliği Klinik Bilimleri
  • Oral Diagnoz - Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
  • Restoratif Diş Tedavisi
  • Endodonti
  • Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
  • Ortodonti
  • Pedodonti
  • Periodontoloji
  • Protetik Diş Tedavisi
  • İmplantoloji


Dikkat Edilecek Noktalar

 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • TDB 2023 online kayıt sistemine daha önce giriş yaptıysanız, aynı kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak online bildiri özeti gönderim sistemine giriş yapabilirsiniz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi 
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesinin belirlediği öğretim görevlisi hakemler tarafından yapılacaktır. Bildiri Değerlendirme Hakemleri, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.

Örnek sözlü sunum PPT dosyasına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Örnek poster sunum PPT dosyasına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Ana Sponsorlar

Destek Sponsorları