ÖNEMLİ TARİHLER

Bilimsel Program

08.00-09:30 KAYIT
09:30-11:00 AÇILIŞ TÖRENİ
11:00-11:50 KAHVE MOLASI
Saat/Salon Oditoryum Angora A Angora B Angora C
11:50-12:40 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Taner Yücel

Yurtdışında Akademisyen Olmak
Prof. Dr. Alpdoğan Kantarcı

Avrupa Birliğinde Serbest Dolaşım ve Dişhekimliği
Dr. Aslı Bilgin
Oturum Başkanı: Prof. Dr. A. Cemal Tınaz

Güvenli ve Kolay Endodonti

Prof. Dr. Tayfun Alaçam
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nur Mollaoğlu

Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu, Greft ve Membran Kullanılmasında Güncel Yaklaşımlar

Prof. Dr. Ayşegül Mine Tüzüner 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serdar Polat

Diş Preparasyonu ve Retraksiyon İlkeleri: Kuron, Veneer ve Endokuron

Prof. Dr. Erhan Çömlekoğlu 
12.40 - 14.30 Öğle Yemeği

13:00 - 13:45
Sensodyne Uydu Sempozyumu

Ağız Doktorluğu: Ağız Sağlığının Genel Sağlığa Etkileri
Prof. Dr. Hakan Özyuvacı

Dentin Aşırı Hassasiyeti: Anlamak, Teşhis ve Tedavi Etmek
Dr. Charlie Parkinson

14:30 - 15.20
PANEL

Gülüş Estetiği

Moderatör:
Prof. Dr. Ömür Polat Özsoy


Gülüş Tasarımında Ortodontinin Rolü-İnterdisipliner Ekibin Bir Parçası Olma
Prof. Dr. Didem Nalbantgil

İndirekt Restorasyonlar İçin Gülüş Tasarımı
Prof. Dr. Atila Ertan

Pre-restoratif Yaklaşımların Anterior Kompozit Restorasyonlar İçin Önemi
Doç. Dr. Bora Korkut

Pembe Estetik
Prof. Dr. Güliz Güncü
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla Stephan Ataç

Çocuk Dişhekimliğinde Sedasyon ve Genel Anestezi Altında Tedaviler

Prof. Dr. Buğra Özen
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nimet Ünlü

Derin Çürüklerin Vital Pulpa Tedavileri ve Derin Marjin Elevasyonuyla Restorasyonları

Prof. Dr. Ertan Ertaş
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ali Çekici

Periodontal ve Peri-İmplant Plastik Cerrahi: Temel Kavramlar ve Yenilikçi Yaklaşımlar

Dr.  Serhat Aslan
15:20 - 16:10 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şehrazat Evirgen

Vakalar Eşliğinde Oral Mukoza Değişikliklerinde Tanı ve Tedavi Önerileri

Prof. Dr. Birsay Gümrü Tarçın
Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Korkud Demirel

Endodontik - Periodontal Lezyonlar: İkilemler ve Klinik Karar Süreçleri

Prof. Dr. Bahar Özçelik
Prof. Dr. Nermin Tarhan
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Semih Berksun

Dijital Dişhekimliği: Nereye Kadar Dijital?

Prof. Dr. Volkan Şahin
16:10-16:50 Kahve Molası
16:50-17:40 PANEL

Moderatör:
Prof. Dr. Zafer Çehreli


Çocuktan Erişkine Travmatik Diş Yaralanmalarında Acil Girişim

Prof. Dr. Mehmet Emin Kaval
Dr. Öğretim Üyesi Turgay Peyami Hocaoğlu 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Didem Nalbantgil

Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedaviler-Kullanma Kılavuzu

Dr. Caner Balta
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ertan Ertaş

Anterior Estetik İçin Minimum Girişimle Hastayı Mutlu Etmenin Yolları

Doç. Dr. Zeynep Bilge Kütük 
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hülya Çakır Karabaş

Panoramik Radyografik Değerlendirmede Karşılaşılan Tesadüfi Bulgular

Doç. Dr. Nursel Akkaya
17:40-18:30 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tayfun Alaçam

Bio-Minimalizm ve Klinik Akış

Prof. Dr. Tuğba Türk
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cansu Başeğmez

Dişler, İmplantlar ve Etik

Prof. Dr. Abdullah Akman
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esra Ergin

Güncel Diş Beyazlatma Yöntemleri ve Klinik İpuçları

Doç. Dr.  Cansu Atalay
Saat/Salon Oditoryum Angora A Angora B Angora C
09:00-09:50 PANEL

Minimal İnvaziv Dişhekimliği Nereye Gidiyor?

Moderatör: Prof. Dr. Nimet Ünlü

Tamir veya Yenileme: Bakış Açımızı Belirleyen Faktörler
Prof. Dr. Hacer Deniz Arısu

Önleyici ve Daha Az  İnvaziv Yaklaşımlar: Pedodontide Hasta Konforuna Genel Bakış
Prof. Dr. Tamer Tüzüner

Minimal İnvaziv Dişhekimliği İçin Radyolojik Yaklaşımlar
Dr. Öğretim Üyesi Hatice Boyacıoğlu Erden

Minimal İnvaziv Preparasyonlar İle Endodontinin Hedeflerine Ulaşabilir miyiz?
Prof. Dr. Ayşe Diljin Keçeci
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Buğra Özen

İleri Madde Kayıplı Genç Daimi Azılarda İndirekt Restorasyonlar

Doç. Dr. Hüseyin Şimşek
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kıvanç Bektaş  Kayhan

Dişhekimliğinde Bioaktif Restorasyon Materyalleri

Prof. Dr. Esra Yıldız 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dilşah Çoğulu

Çocuk Dişhekimliğinde Okluzyonu Etkileyen Parafonksiyonel Alışkanlıklar

Prof. Dr. Ceyhan Altun
09:50-10:40 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fehmi Gönüldaş

İmplant Üstü Uygulamalarda Yeni Mucize Materyal PEEK mi? Nerede ve Ne Zaman?

Prof. Dr. Oğuz Ozan
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömür Polat Özsoy

Ortodontinin Değişen Yüzü: 100. Yıldönümüne Özel Güncellemeler

Prof. Dr. Sercan Akyalçın
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hatice Buzoğlu

Kökten Kurona Dijital İş Akışı; Diagnozdan Nihai Restorasyona Kadar

Dr. Marco Martignoni
10.40 - 11.20 Kahve Molası
11:20-12:10 PANEL

İmplant Hakkında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar

Moderatör: Prof. Dr. Burak Çankaya

Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Kasnak
Prof. Dr. Ceyda Özçakır Tomruk
Prof. Dr. Yurdanur Uçar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esra Yıldız

Dişhekimliğinde Rekonstrüksiyon Malzemeleri Eksiltmeli mi, Eklenmeli mi?

Prof. Dr. Mutlu Özcan 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Jale Tanalp

Endodontide İrigasyon ve Aktivasyon Yöntemleri

Prof. Dr. Sibel Koçak
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Safa Tuncer

Eroziv Diş Aşınması,Teşhis ve Restoratif Çözümler

Dr. Eva Berroeta
12:10-13:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bahar Özçelik

Kök Kanalı Şekillendirmesini Nasıl Daha Güvenli ve Etkili Bir Şekilde Yapabiliriz?

Prof. Dr. Faruk Haznedaroğlu 
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ayça Yılmaz

Toplum Ağız Diş Sağlığına Güncel Yaklaşımlar

Prof. Dr. Ferda Doğan
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tonguç Sülün

Digital İş Akışı ve Zirkonyumlar

Stefan Koubi ve Hilal Kuday
13:00-14:30 Öğle Yemeği
14:30 - 15.20 PANEL

Temporomandibular Eklem

Moderatör: Prof. Dr. Zeynep Özkurt Kayahan

Çene Eklemi Rahatsızlıklarında Faz 1 Tedavilere Güncelleme
Prof. Dr. Hanefi Kurt

Çene Eklemi Rahatsızlıklarında Faz 2 Tedavilere Güncelleme
Prof. Dr. Tonguç Sülün

Çene Eklemi Rahatsızlıklarında Cerrahi Tedavilere Güncelleme
Prof. Dr. Çağrı Delilbaşı
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nermin Tarhan

Nörodejeneratif Hastalıklarla Periodontal Hastalıkların İlişkisi

Prof. Dr. Alpdoğan Kantarcı 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Birsay Gümrü Tarçın

Klinik Pratikte Potansiyel Malign Bozukluklara Güncel Yaklaşımlar

Prof. Dr. Sibel Elif Gültekin
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cansu Atalay

Tek Diş Restorasyonları İçin Yeni Estetik Materyallerin ve Teknolojilerin Klinik Sonuçları

Prof. Dr. Marco Ferrari
15:20 - 16:10 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Elif Ünsal

Klinik Pratiğinde Başarılı Cerrahisiz Periodontal Tedavi

Doç. Dr. Ali Çekici
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ercüment Önder

Alveoler Kret Augmentasyonunda Dentin Greftlerinin Kullanımı ve Shell Tekniği

Prof. Dr. Süleyman Bozkaya
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Uğur Erdemir

Dentin Hassasiyeti ve Yönetimi

Prof. Dr. Safa Tuncer
16:10-16:50 Kahve Molası
16:50-17:40 PANEL

Periodontal-Sistemik Hastalık İlişkisine Genel Bakış

Moderatör:  Prof. Dr. Rahime Nohutçu

Periodontal Hastalık ve Diyabet: Çift Yönlü Etkileşim
Prof. Dr. Selçuk Dağdelen

Periodontal İnflamasyon ve Kardiyovasküler Hastalık Riski: Güncel Yaklaşım
Doç. Dr. Uğur Nadir Karakulak

Periodontal ve Romatizmal Hastalıkların İlişkisi
Doç. Dr. Levent Kılıç
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tamer Lütfi Erdem

Çene-Yüz Bölgesinin Sert Doku Malignitelerinin Tanısında Dişhekimi Yaklaşımı

Doç. Dr. Hülya Çakır Karabaş
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nur Mollaoğlu

Dişlere ve Orofasiyal Bölgeye Yansıyan Ağrılar

Prof. Dr. Cansu Alpaslan
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cemil İşler

İleri Atrofiye Çenelerde Cerrahi Stratejiler

Prof.Dr. Mustafa Sancar Ataç 
17:40-18:30 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Coşkun Yıldız

Klinik Pratiğinde Dişhekimi Laboratuvar İletişiminin Vakalar ile Değerlendirilmesi

Dr. Melih Şengül
Diş Teknisyeni Himmet Şengül
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömür Polat Özsoy

Çocukluktan Yetişkinliğe Uyku Apnesinde Dişhekimliği Yaklaşımları

Prof. Dr. Nehir Canigür Bavbek
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zafer Çehreli

Süt Dişlerinde Vital Pulpa Tedavileri

Prof. Dr. Dilşah Çoğulu
Saat/Salon Oditoryum Angora A Angora B Angora C
09:00-09:50 PANEL

Endodontik Tedavide Komplikasyonlar ve Çözüm Yolları

Moderatör : Doç. Dr. Ayça Yılmaz

Kök Kanalında Alet Kırılması ve Çözüm Yolları
Prof. Dr. Murat Maden

Perforasyonlar ve Tamir Materyalleri
Prof. Dr. Neslihan Şimşek

Kök Kanalı Şekillendirmesi Sırasında Basamak Oluşumu ve Çözüm Yolları Mandibular Sinir Yaralanmaları
Prof. Dr. Berkan Çelikten
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Taner Yücel

Dijital Dişhekimliğinde Neredeyiz?
Dijital Vaka Deneyimleri

Dr. Uğur Ergin 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Güliz Güncü

Periimplantitisin Cerrahi Olmayan Tedavisinde Guided Biofilm Therapy Yöntemi

Prof. Dr. Bülent Kurtiş
PANEL


Dişhekimliğinde Tanıtımın Etik ve Yasal İlkeleri: Sosyal Medya

Prof. Dr. Gürkan Sert
Av. Mustafa Güler


09:50-10:40 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Zeynep Bilge Kütük

Fiber Restorasyonlar

Prof. Dr. Uğur Erdemir
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Burak Çankaya

Muayenehane Pratiğinde Basit Alveoler Kemik Yetersizliklerinin Greftlenmesi: Videolar ile Temel Prensipler

Prof. Dr. Erdem Kılıç
10.40 - 11.20 Kahve Molası
11:20-12:10 PANEL

Dişhekimliğinde İmplant Tedavisinde Önlenebilir Komplikasyonlar: Radyolojik, Protetik, Cerrahi ve Periodontal Değerlendirme

Moderatör: Prof. Dr. Korkud Demirel


Prof. Dr. M. Kemal Ünsal
Prof. Dr. Emre Benlidayı
Prof. Dr. Cansu Başeğmez
Dr. Öğretim Üyesi Hilal Peker Öztürk
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feridun Şaklar

Güncel Rehberler Işığında Hangi Tedavi, Ne Zaman?

Prof. Dr. Jale Tanalp
PANEL

Bruksizm

Moderatör: Prof. Dr. Tonguç Sülün

Bruksizmin Teşhisi ve Klinik Yönetimi: Splint ve Botolunium Toksin Uygulamaları
Prof. Dr. Pınar Kursoğlu

Bruksizmin Periodontal ve Periimplantal Etkileri: Hangi Durumda Botulinum Toksin?
Prof. Dr. Nilsun Bağış

Küçük Ağızlar, Büyük Sorunlar: Çocuklarda Bruksizm
Prof. Dr. Fahinur Ertuğrul

Varolanı Kanıtlama Sanatı: Bruksizm
Prof. Dr. Sevgi Özcan
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nehir Canigür Bavbek

Ortodontide Dijital Uygulamalar ve Yapay Zeka

Dr. Öğretim Üyesi Hande Pamukçu
12:10-13:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ceyhan Altun

Klinik ve Akademik Bakış Açısıyla Çocuk Dişhekimliğinde Prefabrik Kuronlar

Prof. Dr. Hüseyin Karayılmaz
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sema Belli

Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerin Kanıta Dayalı Restorasyonu

Prof. Dr. Simone Grandini
13:00-14:30 Öğle Yemeği
14:30 - 15.20 PANEL

Hastadan Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) Alalım mı? Almayalım mı?

Moderatör: Doç. Dr. Nursel Akkaya

KIBT Nedir? KIBT'de Neleri Görebiliriz?
Dr. Orhan Gülen

KIBT Hangi Vakalarda Alalım?
Dr. Öğretim Üyesi Merve Yelken Kendirci

KIBT Almaya Gerek Olmayan Vakalar Neler?
Dr. Öğretim Üyesi Dilek Yılmaz
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdullah Akman

Peri-İmplant Hastalıkların Tedavisine Güncel Bakış

Prof. Dr. Hare Gürsoy
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sedat Küçükay

Çevresel Olarak Sürdürülebilir Bir Dişhekimliği Pratiği için Güncel Yaklaşımlar

Prof. Dr. Sema Belli
PANEL

Sistemik Rahatsızlıklar, İlaç Kullanımları ve Dişhekimliği

Moderatör : Prof. Dr. Kıvanç Bektaş Kayhan

Antibiyotikler ve Analjezikler; Ne Zaman, Nasıl?
Prof. Dr. Mehmet Ali Erdem

Kan Sulandırıcılar; Kesiyor muyuz, Kesmiyor muyuz ?
Doç. Dr. Özge Doğanay Özyılmaz

Kemik Metabolizmasını Etkileyen İlaçlar
Doç. Dr. Mehmet Ali Altay
15:20 - 16:10 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Gülşahı

Halitozis ve Multidisipliner Yaklaşımlar

Prof. Dr. Şehrazat Evirgen
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yasemin Keskin

İmplant Üstü Sabit Protezler İçin Dayanak Seçimini Nasıl Yapmalıyız?

Prof. Dr. Tuncer Burak Özçelik
16:10-16:50 Kahve Molası
16:50-17:40 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nilsun Bağış

Restorasyon Başarısı İçin Yumuşak Doku Sağlığı ve Estetiği

Prof. Dr. Şivge Kurgan
PANEL

Türk Dişhekimleri Birliği
100. Yıl Genç Dişhekimleri Oturumu

Moderatörler: Prof. Dr. Taner Yücel,  Doç. Dr. Ayça Yılmaz, Dişhekimi Tuğçe Nur Çağlar

Anterior Kompozit Restorasyonlarda Güncel Bitim ve Cila Uygulamaları
Doç. Dr. Günçe Ozan

Dijital Çağda Doğru, Hassas, Hızlı Ölçü
Dr. Öğretim Üyesi Şeyma Alpkılıç İşsever

Kök Kanal Preparasyonunda Minimal İnvaziv Yaklaşımlar ve Güncel İrigasyon Yöntemleri
Dr. Öğretim Üyesi Sıla Nur Usta

3. Boyut, KIBT Kullanımında Klinik İpuçları
Dr. Öğretim Üyesi Tolga Yüksel
PANEL

Yapay Zeka

Moderatör: Prof. Dr. Cem A. Gürgan

Dişhekimliğinde Yapay Zeka ve Blok Zincir: Gelecek Ne Bekliyor?
Prof. Dr. Kaan Orhan 

Dişhekimliğinde Büyük Dil Modelleri Uygulamaları: ChatGPT Fırsatlar ve Riskler
Prof. Dr. Merva Soluk Tekkeşin

Dental Radyolojide Yapay ya da Artırılmış Zeka Uygulamaları
Doç. Dr. İbrahim Şevki Bayrakdar

Dişhekimliğinde Yapay Zeka Uygulamaları Teşhis ile mi Sınırlı Kalacak ? Başka Neler
Mümkün?
Doç. Dr. Tolga Akova

Dişhekimliği ve Sağlık Turizminde Yapay Zeka Kullanımı
Dr. Öğretim Üyesi H. Gürkan Güneç 
PANEL

Dişhekimliğinde Ağrı ve Ağrı Yönetimi

Moderatör: Prof. Dr. Cemal Tınaz

Diş Kaynaklı ve Diş Kaynaklı Olmayan Ağrıların Ayrımı
Dr. Öğretim Üyesi Melis Yılmaz

Diş Kaynaklı Olmayan Ağrılar ve Yönetimi
Dr. Öğretim Üyesi Nevra Öksüz

Diş Ağrılarının Yönetimi
Prof. Dr. Zeliha Yılmaz
17:40-18:30  
18:30-19:30 KAPANIŞ TÖRENİ

Ana Sponsorlar

Destek Sponsorları