Prof. Dr. Çağrı Delilbaşı

DENTAL İMPLANTOLOJİDE CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR

Diş eksikliklerinin giderilmesinde dental implantların kullanılması modern diş hekimliği uygulamalarında geniş bir yer tutmaktadır. Dental implantların bu kadar yaygın kullanılması, beraberinde bazı komplikasyonların gelişmesine neden olmaktadır. Cerrahi bir işlem olan implantların yerleştirilmesi, temel cerrahi prensiplere bağlı kalarak ve olası komplikasyonları göze alarak planlanması gereken bir işlemdir. Cerrahi uygulamaya bağlı gelişebilecek komplikasyonlar kısa dönemde görülen başarısızlığın en önde gelen nedenlerindendir. Bunun yanı sıra, özellikle anatomik yapıların zedelenmesi sonucu uzun dönem hasta yaşamını olumsuz etkileyen sonuçlar görülebilir. Özellikle çene kemiklerinin yetersizliğinde greft materyallerinden destek alınarak implantların yerleştirilmesi cerrahi komplikasyon riskini arttırmaktadır. Bu sunumun amacı, implant cerrahisinde karşılaşabileceğimiz sorunların değerlendirilmesi ve bu komplikasyonların yönetiminde izlenecek yolların tartışılmasıdır.

Prof. Dr. Çağrı DELİLBAŞI, 1992 yılında TED Ankara Koleji’nden, 1997 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. 1997-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Doktora yaptı. 2001-2003 yılları arasında Japonya Kültür ve Eğitim Bakanlığı bursu ile Osaka Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde araştırmacı olarak bulundu. 2003-2011 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Halen İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görevini yürütmektedir. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda sunum ve yayını bulunmaktadır.ÖNEMLİ TARİHLER