Dr. Elçin Bedeloğlu

İmplantolojide tek diş eksikliği vakalarında güncel yaklaşımlar: Uzun dönem başarı için klinik ipuçları

2007 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur ve aynı yılda İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Anabilim Dalı’ da Doktora programına kabul edilmiştir. 2013 yılında ‘’ Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün Erken Dönem Kemik Dokusu Büyümesi Üzerine Etkisinin Deneysel Fare Modelinde Histolojik ve Histomorfometrik Analizi ‘’ tezini savunarak doktorasını tamamlamıştır. 2014 yılından itibaren İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’ da öğretim üyesi olmuş ve halen çalışmalarına aynı bölümde devam etmektedir.

Özellikle; ‘’Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyonu’’ , ‘’İmmediat İmplantasyon ve İmmediat Yükleme’’ ,’’ Açık ve Kapalı Sinus Lifting’’ , ‘’İmplantolojide Ön Bölgede Estetik’’, “Çene kemiklerinde Ogmentasyon Yöntemler” konularında yurtiçinde ve yurtdışında konferans ve kurslar vermektedir. Maksillofasyal cerrahi ve İmplantoloji alanında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 20’den fazla makalesi ve kitap bölümleri vardır.ÖNEMLİ TARİHLER