Prof. Dr. Esra Baltacıoğlu

Peri-implant Plastik Cerrahi: İmplant çevresi sert ve yumuşak doku problemlerine yönelik güncel yaklaşımlar

İmplant uygulamalarındaki bilimsel gelişmeler sayesinde, tıbbi başarı oranı gün geçtikçe artmakta ve hasta beklentileri daha iyi karşılanabilmektedir. İmplant rehabilitasyonu, artık sadece çiğneme ve fonetik işlevlerin geri kazandırılmasına yönelik bir araç değildir. Aynı zamanda, dişsiz bölgelerin yapısal ve estetik rejenerasyonu ile ilgili ideal tedavi sonuçlarına ulaşılması, modern implantolojinin en önemli hedeflerinden biri haline gelmiştir. Dental implantlardaki fonksiyon ve estetiğin uzun süreli başarısı, sert ve yumuşak dokuların belli bir ahenk içinde olmasına bağlıdır. Böylelikle, mekanik kuvvetlere ve bakteri plağına karşı direnç gösteren peri-implant doku sağlığından söz edilebilir. Peri-implant plastik cerrahi yaklaşımlar; sert ve yumuşak dokuların her ikisini de kapsayan tatmin edici estetik sonuçlar sunarken, aynı zamanda okluzal kuvvetlere ve mukogingival strese karşı direnç gösteren sağlıklı peri-implant dokuların oluşumuna katkı sağlayabilen yöntemlerdir. İmplant sonrası oluşabilecek peri-implant mukositis ve peri-implantitisi içeren sert ve yumuşak doku problemlerinin tedavisi, peri-implant plastik cerrahi uygulamaların diğer önemli amaçlarıdır.

1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun oldu, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. 1999-2004 yılları arasında İstanbul Dentamed Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde periodontoloji uzmanı olarak çalıştı. 2004 yılında kurucu öğretim üyesi olarak atandığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde 2004-2011 yılları arasında Dekan Yardımcılığı ve Akademik Koordinatör görevlerini yürüttü. 2004 yılından itibaren kurucusu olduğu Periodontoloji AD’da, Anabilim Dalı Başkanlığı görevi devam etmektedir. 2009’da Doçent, 2014’te Profesör ünvanını aldı. Londra Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2020 yılından itibaren TÜBİTAK BİDEP GYK üyeliği görevini sürdürmektedir. Oksidatif stres, konak yanıtı, oral patoloji, gen polimorfizmi ve oral implantoloji konularında bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. İleri implant cerrahisi, periimplantitis tedavisi, periimplant ve periodontal plastik cerrahi, rejeneratif periodontal cerrahi, LASER uygulamaları ve sistemik hastalıkların periodontal tedavileri klinik uygulamalardaki özel ilgi alanlarıdır.ÖNEMLİ TARİHLER