Prof. Dr. Esra Ergin

LAZERLERİN SİHİRLİ DOKUNUŞUYLA PEMBE VE BEYAZ ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI

Estetik, günümüz insanı için büyük öneme sahiptir ve hoş bir gülümsemeye sahip olma arzusu, diş tedavisi talep etme nedenlerinin başında gelmektedir. Estetik diş hekimliği, pembe ve beyaz estetiği uyum içinde geliştirmek için sayısız fırsatlar sunar. Lazerler, geleneksel yöntemlere kıyasla; estetik diş hekimliğinde hastalar için alışılmışın ötesinde konfor sağlayabilen ve doku dostu uygulamalara olanak tanıyan ileri teknoloji cihazlardır.

Bu sunumun amacı; güncel lazer destekli estetik diş hekimliği uygulamaları ve sonuçları ile ilgili genel bir bakış açısı sağlamak ve elde edilen klinik kazanımları, geleneksel yöntemlerle kıyaslayarak tartışmaktır. Sunumda; lazer destekli diş beyazlatma uygulamaları, kron boyu uzatma, gingivoplasti, gingival depigmentasyon, frenektomi ve papil rekonstrüksiyonu uygulamaları için en güncel kanıta dayalı klinik protokoller, vaka sunumları ile anlatılacaktır.

Esra Ergin Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu (2004) ve aynı üniversitenin Restoratif Diş Hekimliği Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine başladı. Doktora tezi ve lazer eğitimi için 2007 yılında Aachen Dental Laser Center (AALZ)/Almanya'da bulundu. Doktora derecesini “Er.YAG Lazerin Farklı Atım Süreleri ile Uygulanmasının Etch&Rinse Adeziv Sistemi ile Kullanılan Bir Kompozitin Mine ve Dentine Mikro Gerilim Bağlanma Dayanıklılığı Üzerine Etkisi” başlıklı teziyle aldı. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Hekimliği Anabilim Dalı'nda 1012 yılında Yardımcı Doçent, 2014’te Doçent ve 2019 yılında Profesöroldu. Halen, aynı bölümde öğretim üyesi ve H.Ü. Diş Hekimliğinde Lazer Uygulamaları ve Araştırma Merkezi’nde müdür yardımcısı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Restoratif Diş Hekimliği Derneği'nin aktif üyesi ve Türk Diş Hekimliğinde Lazer Derneği'nin yönetim kurulu üyesidir. Hakemli dergilerde basılmış 80'den fazla makalesi ve çok sayıda kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Klinik ve araştırma ilgi alanları lazer destekli diş hekimliği uygulamaları, estetik diş hekimliği, dental materyallerin klinik performansı, toplum ağız diş sağlığı ve minimal girişimsel diş hekimliğidir.ÖNEMLİ TARİHLER