Dr. Serhat Aslan

Rekonstrüktif periodontal ve peri-implant cerrahide sınırlar ve ötesi

Rejenerasyon alanında elde edilen gelişmeler klinisyenleri, hasta dostu minimal invaziv yaklaşımlara yönlendirmiştir. Yeni teknikler ve flep tasarımları klinik sonuçları iyileştirmiş, hasta konforunu artırmıştır. Ancak, bazı klinik koşullar nedeniyle doğal dişler kaybedilmekte ve eksik diş bölgesi için en iyi alternatif dental implant yerleştirilmesidir. İmplantların doğal dişlerle birlikte ağızda yer aldığı durumlarda, bazı anatomik farklılıklar nedeniyle tedavi yöntemlerinde zorluklarla karşılaşılmaktadır. Başarılı bir cerrahi sonuç için, kanlanma, yumuşak dokuların yönetimi, flep kalınlığı, tasarımı ve gerilimi temel faktörleri oluşturmaktadır. Bu faktörler cerrahi sırasında mutlaka değerlendirilmeli ve kontrol edilmelidir. Mükemmel sonucu arayan hekimlerin bu faktörleri kontrol altına alması yeterli olmayabilir. Uygun olmayan tedaviler sonucu oluşan sert ve yumuşak doku eksiklikleri veya klinik koşullar hekimlere büyük zorluklar getirecektir. Öte yandan başarılı bir sonuç sadece cerrahi işlemlere bağlı değildir, uygun protetik işlemler de büyük önem taşımaktadır. Estetiğin birincil hedef olduğu durumlarda, sağlıklı yumuşak doku arayüzü ve diş benzeri bir doğal görünüm bireye özgü olarak oluşturulmalıdır. Bu sunumda, doğal diş ve implant çevresi doku rekonstrüksiyonuyla ilgili kritik unsurlar ve yeni yaklaşımlar ele alınacaktır.

Serhat Aslan, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Periodontoloji alanında doktorasını tamamlamıştır. Kendi kliniğinde Periodontoloji Uzmanı olarak çalışmaktadır. Milan Üniversitesi (İtalya), Biyomedikal, Cerrahi, Dental Bilimler Bölümü'nde ve Porto Üniversitesi (Portekiz), Periodontoloji ve İmplantoloji uzmanlık eğitiminde misafir öğretim üyesidir. Tam papil koruma tekniğini (Entire papilla preservation) tanımlayarak rejeneratif periodontal cerrahi alanına katkıda bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası kongrelerde davetli konuşmacı olarak yer almış, bilim ve sunum ödülleri kazanmıştır. Türk Periodontoloji Derneği’nde merkez yönetim kurulu üyesi ve sayman olarak görev yapmaktadır. Avrupa Periodontoloji Federasyonu (EFP), İtalyan Periodontoloji ve İmplantoloji Derneği (SIdP), Uluslararası İmplantoloji Takımı (ITI), Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği (EDAD) aktif üyesidir. Periodontoloji alanında tek ve çok merkezli klinik çalışmalar yürüten Dr. Aslan, rejeneratif biyomateryaller ve farklı cerrahi tekniklerin yumuşak ve sert dokulara olan etkileri ve klinik sonuçları üzerine yoğunlaşmıştır.ÖNEMLİ TARİHLER