Prof. Dr. Behiye Bolgül

Erken Çocukluk Çağı Çürüklerinde Koruyucu ve Tedavi Yöntemlerine Güncel Yaklaşımlar

Diş çürüğü, çocukluk çağında en sık görülen kronik hastalıklardan biridir. Süt dişlerindeki çürükler önlenebilir ve çoğunlukla geri dönüşümü olan enfeksiyonlardır, ancak tedavi edilmediğinde çok sayıda problemlere neden olmaktadır.

Erken çocukluk çağı çürükleri (EÇÇ) bebek ve küçük çocukları etkileyen diş çürüklerinin özel bir biçimidir ve önemli bir halk sağlığı sorunudur. .Erken çocukluk çağı çürükleri; 6 yaşından küçük çocuklarda bir veya daha fazla çürüklü diş (kaviteli veya kavitesiz lezyonlar), kayıp diş (çürüğe bağlı) veya dolgulu diş yüzeyi bulunması olarak tanımlanmaktadır. Günümüze kadar bu çürükleri tanımlamak amacıyla birçok terim kullanılmış ve çok sayıda etiyolojiden bahsedilmiştir Bu eski hastalığa verilen yeni isim bu hastalığın sebeplerinin daha iyi anlaşıldığını göstermektedir. Bu yeni terim, “Erken Çocukluk Çağı” çürüklerine sebep olan biyolojik, demografik ve davranışsal faktörlerin öneminin daha çok fark edilmesini sağlamıştır.

Dünya çapında elde edilen veriler, EÇÇ’nin hala yüksek prevalansa sahip olduğunu ve yeterince tedavi edilmediğini göstermektedir. Prevalansı azaltma yaklaşımları; çocuğun yaşamının ilk yıllarında başlayan müdahaleleri, kanıta dayalı ve risk değerlendirme yöntemleriyle ve koruyucu tedaviyi destekleyen politika sistemlerini içermelidir.

1995 yılında Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden birincilik derecesi ile mezun oldu. 1996 yılında aynı üniversitede Pedodonti Anabilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimini “ART (Travma oluşturmayan dolgu işlemi)’nin Diyarbakır kırsal bölgesinde koruyucu bir önlem olarak değerlendirilmesi” başlıklı tezi ile 2001 yılında tamamlayarak Pedodontist ünvanını aldı. 2004-2011 yılları arasında aynı bölümde Yardımcı Doçent olarak çalıştı ve 2011 yılı Ocak ayında Doçent ünvanını aldı. 2014 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’nda Doçent olarak çalışmaya başladı. 2016 yılında Mustafa Kemal Üniversitesinden Profesör Ünvanını aldı. Aynı üniversitede Dekan Yardımcısı, Merkez Müdürü, Klinik Bilimler Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı olarak idari görevler yapmıştır ve halen aynı üniversite anabilim dalı başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 50’yi aşkın uluslararası ve ulusal yayınları, 100’e yakın uluslararası ve ulusal bildirileri ve “Weinberg, M., Froum, SJ. The Dentist’s Drug and Prescription Guide” isimli kitap çevirisi bulunmaktadır. Evli ve 1 çocuk annesidir.ÖNEMLİ TARİHLER